Hos oss kan du få STÖD och HJÄLP

Är din partner kontrollerande och svartsjuk? Är du utsatt för hot eller hot om våld?

Eller har du lyckats ta dig ur ett destruktivt förhållande men har minnen och tankar du behöver prata med någon om? Då kan du vända dig till oss på Kvinnojouren Ellinor.

Är du osäker på om det är till Kvinnojouren du ska vända dig? Kontakta oss gärna ändå. Vi hjälper dig vidare och kan hänvisa till andra verksamheter om vi inte har möjlighet att erbjuda det stöd vi tror att du behöver.

Hos oss har du möjlighet att få träffa en kurator för rådgivande och stödjande samtal. Samtalen är kostnadsfria och du kan vara helt anonym. Vi har tystnadsplikt. Du behöver boka en tid via mejl eller telefon innan du kommer på samtal hos oss. Om du inte vill träffa någon men behöver någon att prata med i telefon kan du ringa oss. Våra telefontider är:

Måndagar till fredagar kl. 9.00 – 16.00

Torsdagar kl. 18.00 – 20.00 

Söndagar kl. 10.00 – 18.00.

Kvinnojouren erbjuder även stöd och skydd i hemligt boende. Är det omöjligt för dig att bo kvar hemma på grund av våld eller hot om våld så har du rätt till stöd och skydd för att kunna ta dig därifrån. Socialtjänsten i din kommun har skyldighet att se till att du (och dina barn) ska få skydd från hot och våld. Kontakta gärna oss för mer information kring hur skyddat boende fungerar och hur du kan göra för att söka hjälp via socialtjänsten.

Du kan även vända dig till Tjejjouren Beata om du känner att det passar dig bättre eller om du är yngre än 18 år. De är speciellt inriktade på frågor som rör yngre kvinnor och tjejer. Tjejjouren Beatas telefonjour når du tisdagar kl. 19-21 på 020-31 53 84. Det är gratis att ringa 020-nummer och det syns inte på telefonräkningen. Du kan även maila till tjejjourenbeata@ellinor.se.

Stöd vid besök hos bland annat polis, advokat eller läkare
Vi kan hjälpa dig med polisanmälan och följer med till rättegångar som stödperson om du önskar det. Ingen jourkvinna gör något utan ditt samtycke, utan vi finns för att stötta dig i dina beslut. Vi kan hjälpa dig att komma i kontakt med en jurist i ärenden som gäller brottmål (t.ex. misshandel, kvinnofridskränkning, våldtäkt) eller vårdnad om barn.

Prata med en vän
Försök att prata med någon som du har förtroende för; en släkting, vän, arbetskamrat eller arbetsgivare. I samtal med andra kan du bli starkare, bli bekräftad i dina känslor och finna styrka till att hitta dig själv igen. Om du vill prata med någon på kvinnojouren går det bra att ha med sig en person du litar på som stöd.

Dokumentera dina skador
Om du skriver ner allt som händer dig i en dagbok får polisen ett bra material att använda sig av om du skulle välja att göra en polisanmälan. Även om du inte vill ta kontakt med polisen just nu, så kanske du känner annorlunda längre fram. Att skriva dagbok kan även vara ett sätt för dig att se hur många gånger den person som säger sig älskar dig visar motsatsen i handling. Det är inte ovanligt att vi människor hittar sätt att skydda oss själva från det som är svårt eller traumatiskt genom att glömma och förminska. Att skriva dagbok kan vara ett sätt för dig att giltiggöra dina upplevelser och komma ihåg att du förtjänar bättre.

Ett annat sätt att senare kunna bevisa vad som hänt dig, är att fotografera eventuella skador – blåmärken, rivmärken, svullnader, sår och annat som syns. Då får polisen ett bra material att ta med i en utredning. Tänk på att förvara dina anteckningar eller tagna bilder på ett ställe där ingen kommer åt dem och kan förstöra dem. Om du går till en läkare och visar upp dina skador, så skrivs de in i din journal. Även den går att använda som bevismaterial vid en eventuell rättegång.

Om du vill spara filer (som text, bilder, filmer eller ljudupptagningar) på ett säkert sätt men är orolig för att den som utsätter dig för våld ska hitta det du sparat. Kontakta oss på kvinnojouren för att få tips och råd kring hur du kan gå tillväga. Det går alltid bra att vara anonym om du kontaktar oss.

Kontakta polisen
Att skada en annan människa, psykiskt eller fysiskt, är ett brott. För många kvinnor är det ett stort steg att gå till polisen och det har vi stor respekt för. Vi på kvinnojouren tvingar ingen att gå till polisen, men vi anser att de som gjort sig skyldiga till ett brott bör få sitt straff. I vissa fall kan det även bli positivt för mannen som då kommer bli informerad om och erbjuden behandling för sina problem.

Ibland skriver tidningarna om kvinnor som blir dåligt bemötta av polis och rättsväsende. Den bilden är ibland sann, men vi på kvinnojouren har också många exempel på då kvinnor fått ett mycket bra bemötande. Polisens arbete handlar lika mycket om att skydda brottsoffer som att fånga förövare. Med andra ord är det deras skyldighet att hjälpa dig som brottsoffer.

Ta kontakt med oss på kvinnojouren, så kan vi stötta dig genom en polisanmälan. Det känns alltid tryggt att vara flera och vi har kunskap om vilka rättigheter du har hos polisen eller vid en rättegång. Vi kan däremot inte garantera att gärningsmannen blir dömd – det avgör domstolen – men vi kan vara ett stöd för dig genom hela processen.

Ta kontakt med kvinnojouren
Vi är till för din skull. Vill du prata, finns vi här. Behöver du fly från ditt hem, kan du få hjälp med skyddat boende. Vill du veta mer om lagar och kontaktförbud, så hjälper vi dig med det. Vi följer med som stöd till läkare, polis och rättegångar.

Har du varit i kontakt med oss tidigare, men gått tillbaka till din partner? Då är du varmt välkommen till oss igen. Och igen, och igen. Vi vet hur svårt det är att lämna våldsam relation, och ibland går det inte som man tänkte från början.

Vi finns här för dig när livet känns för svårt för att klara av på egen hand. Det vi har gemensamt är att vi är kvinnor som har en djup kunskap om hur livet för våldsutsatta kvinnor kan se ut, och en önskan att så få som möjligt ska behöva leva ett sådant liv. Vi har alla tystnadsplikt och gör aldrig något som du inte ber oss om.

Reaktioner vid sexuella övergrepp som t.ex. våldtäkt kan variera och det är svårt att förbereda sig mentalt, eller veta i förväg, hur man själv skulle reagera. Många överlevare från sexuella övergrepp känner att de kunde ha gjort mer motstånd eller försökt ta sig loss eller slå ifrån. Känslan av att inte ha gjort tillräckligt kan skapa skuld- och skamkänslor. Det är dock mycket vanligt att personer som blir utsatta för övergrepp hamnar i ett förlamande tillstånd, som brukar benämnas som ”frozen fright” (eller tonic immobility, TI). Kroppen reagerar då genom att varken kunna röra sig eller tala. Enkelt förklarat skulle man kunna säga att delar av hjärnan stänger av för att skydda sig själv. Övergrepp är inte mindre brottsligt om du inte vågar eller kan göra fysiskt eller verbalt motstånd. I Sverige finns en tydlig lagstiftning gällande samtycke vid sexuellt umgänge. En våldtäkt är ett samlag, eller annan jämförbar handling, som genomförs utan att en person frivilligt går med på det.

Duscha inte, gå till polisen
Trots att den första impulsen efter en våldtäkt kan vara att duscha och tvätta bort alla spår av det som hänt, är det viktigt att försöka låta bli. Sök dig i stället till polisen. Om det känns lättare att prata med en kvinnlig polis har du rätt att göra det. Polisen hjälper dig sedan till sjukhusets akutavdelning. Du kan också söka dig direkt till en akutmottagning på sjukhuset, de kan då hjälpa dig att kontakta polisen.

På sjukhuset undersöker de dig för att säkra eventuella spår som gärningsmannen kan ha lämnat på din kropp, vilka senare kan användas som bevis i en rättegång. De dokumenterar även om du fått några blåmärken, rivsår eller andra skador. Ibland kan det tyvärr en undersökning kännas obehaglig och upplevas som kränkande. Det är dock nödvändigt att låta sig undersökas om man vill få förövaren dömd i en eventuell rättegång.

Så går undersökningen till
På sjukhusen finns det speciella så kallade rape-kit som sjukvårdspersonalen använder sig av när de undersöker dig. Ett rape-kit innehåller undersökningsmaterial som används efter en våldtäkt och är menat för att samla in bevis till en eventuell polisutredning. Sjukvårdspersonalen letar efter spår som via gärningsmannens DNA kan binda honom till brottet – till exempel sperma, blod, hår och spott. De använder också små pinnar för att försiktigt skrapa under dina naglar efter eventuella fibrer eller hudrester från gärningsmannen.

Till rutinerna hör också att de tar ett graviditetstest, ett test för könssjukdomar och ett drogtest på dig. Drogtestet gör de för att se om du blivit drogad. Om du är rädd för att ha blivit med barn kan du få ett dagen-efter-piller. Det är en form av starkt p-piller som du tar i efterhand och som förhindrar att en graviditet påbörjas.

Här får du hjälp
Om du har jobbiga minnen från ett övergrepp och behöver någon att prata med, kan du vända dig till oss på Kvinnojouren. Vi finns här för att lyssna på dig och stötta dig. Vi kan följa med dig till polisen om du polisanmäler och vi kan stötta dig vid en rättegång.

Om du har juridiska frågor erbjuder vi stöd och råd via telefon och mail. Vi har ett samarbete med Wega advokater för att bättre kunna tillgodose behovet av juridisk rådgivning bland de kvinnor som kontaktar oss. Maila dina frågor till jurist@ellinor.se.

Advokat Caroline Brännström svarar på frågor över mejl och telefon. Det går självklart bra att vara anonym. Inom såväl sin yrkesroll som sitt engagemang i Kvinnojouren Ellinor & Tjejjouren Beata har Caroline tystnadsplikt, vilket innebär att du som stödsökande kan känna dig trygg i att allt du säger stannar hos henne.

Wega Advokater, där Caroline arbetar, är en humanjuridisk byrå bestående av kvinnliga advokater och jurister som med engagemang, erfarenhet och empati arbetar med brottmål och familjerätt. Samtliga advokater har kunskap och erfarenhet i att företräda brottsoffer i komplicerade mål och utsatta situationer. Wega advokater har specialistkompetens inom bland annat sexualbrott, mål av hedersrelaterad karaktär och internationell familjerätt. Wega advokater har kontor i Stockholm, Norrköping och Göteborg.

De som kontaktar oss kan ha behov av ett juridiskt ombud av olika anledningar. Om du har gjort en polisanmälan om brott du blivit utsatt för så har du rätt till ett målsägandebiträde. Ett målsägandebiträde är en jurist som ska se till att dina rättigheter som brottsoffer blir tillgodosedda genom processen som följer en polisanmälan. Om du vill kan vi rekommendera namn på målsägandebiträden i Linköping eller i andra städer. Om du funderar på att inleda en vårdnadsprocess eller redan är i process gällande vårdnad eller umgänge kan vi rekommendera jurister som arbetar inom det familjerättsliga området. Du kan också kontakta oss på jouren direkt med frågor gällande både polisanmälan och rättsprocess, eller vårdnad, umgänge- och boendefrågor. Om vi inte kan svara på alla dina funderingar hjälper vi dig att komma i kontakt med en jurist eller advokat.

Prata med en vän
Försök att prata med någon som du har förtroende för; en släkting, vän, arbetskamrat eller arbetsgivare. I samtal med andra kan du bli starkare, bli bekräftad i dina känslor och finna styrka till att hitta dig själv igen. Om du vill prata med någon på kvinnojouren går det bra att ha med sig en person du litar på som stöd.

Dokumentera dina skador
Om du skriver ner allt som händer dig i en dagbok får polisen ett bra material att använda sig av om du skulle välja att göra en polisanmälan. Även om du inte vill ta kontakt med polisen just nu, så kanske du känner annorlunda längre fram. Att skriva dagbok kan även vara ett sätt för dig att se hur många gånger den person som säger sig älskar dig visar motsatsen i handling. Det är inte ovanligt att vi människor hittar sätt att skydda oss själva från det som är svårt eller traumatiskt genom att glömma och förminska. Att skriva dagbok kan vara ett sätt för dig att giltiggöra dina upplevelser och komma ihåg att du förtjänar bättre.

Ett annat sätt att senare kunna bevisa vad som hänt dig, är att fotografera eventuella skador – blåmärken, rivmärken, svullnader, sår och annat som syns. Då får polisen ett bra material att ta med i en utredning. Tänk på att förvara dina anteckningar eller tagna bilder på ett ställe där ingen kommer åt dem och kan förstöra dem. Om du går till en läkare och visar upp dina skador, så skrivs de in i din journal. Även den går att använda som bevismaterial vid en eventuell rättegång.

Om du vill spara filer (som text, bilder, filmer eller ljudupptagningar) på ett säkert sätt men är orolig för att den som utsätter dig för våld ska hitta det du sparat. Kontakta oss på kvinnojouren för att få tips och råd kring hur du kan gå tillväga. Det går alltid bra att vara anonym om du kontaktar oss.

Kontakta polisen
Att skada en annan människa, psykiskt eller fysiskt, är ett brott. För många kvinnor är det ett stort steg att gå till polisen och det har vi stor respekt för. Vi på kvinnojouren tvingar ingen att gå till polisen, men vi anser att de som gjort sig skyldiga till ett brott bör få sitt straff. I vissa fall kan det även bli positivt för mannen som då kommer bli informerad om och erbjuden behandling för sina problem.

Ibland skriver tidningarna om kvinnor som blir dåligt bemötta av polis och rättsväsende. Den bilden är ibland sann, men vi på kvinnojouren har också många exempel på då kvinnor fått ett mycket bra bemötande. Polisens arbete handlar lika mycket om att skydda brottsoffer som att fånga förövare. Med andra ord är det deras skyldighet att hjälpa dig som brottsoffer.

Ta kontakt med oss på kvinnojouren, så kan vi stötta dig genom en polisanmälan. Det känns alltid tryggt att vara flera och vi har kunskap om vilka rättigheter du har hos polisen eller vid en rättegång. Vi kan däremot inte garantera att gärningsmannen blir dömd – det avgör domstolen – men vi kan vara ett stöd för dig genom hela processen.

Ta kontakt med kvinnojouren
Vi är till för din skull. Vill du prata, finns vi här. Behöver du fly från ditt hem, kan du få hjälp med skyddat boende. Vill du veta mer om lagar och kontaktförbud, så hjälper vi dig med det. Vi följer med som stöd till läkare, polis och rättegångar.

Har du varit i kontakt med oss tidigare, men gått tillbaka till din partner? Då är du varmt välkommen till oss igen. Och igen, och igen. Vi vet hur svårt det är att lämna våldsam relation, och ibland går det inte som man tänkte från början.

Vi finns här för dig när livet känns för svårt för att klara av på egen hand. Det vi har gemensamt är att vi är kvinnor som har en djup kunskap om hur livet för våldsutsatta kvinnor kan se ut, och en önskan att så få som möjligt ska behöva leva ett sådant liv. Vi har alla tystnadsplikt och gör aldrig något som du inte ber oss om.

Reaktioner vid sexuella övergrepp som t.ex. våldtäkt kan variera och det är svårt att förbereda sig mentalt, eller veta i förväg, hur man själv skulle reagera. Många överlevare från sexuella övergrepp känner att de kunde ha gjort mer motstånd eller försökt ta sig loss eller slå ifrån. Känslan av att inte ha gjort tillräckligt kan skapa skuld- och skamkänslor. Det är dock mycket vanligt att personer som blir utsatta för övergrepp hamnar i ett förlamande tillstånd, som brukar benämnas som ”frozen fright” (eller tonic immobility, TI). Kroppen reagerar då genom att varken kunna röra sig eller tala. Enkelt förklarat skulle man kunna säga att delar av hjärnan stänger av för att skydda sig själv. Övergrepp är inte mindre brottsligt om du inte vågar eller kan göra fysiskt eller verbalt motstånd. I Sverige finns en tydlig lagstiftning gällande samtycke vid sexuellt umgänge. En våldtäkt är ett samlag, eller annan jämförbar handling, som genomförs utan att en person frivilligt går med på det.

Duscha inte, gå till polisen
Trots att den första impulsen efter en våldtäkt kan vara att duscha och tvätta bort alla spår av det som hänt, är det viktigt att försöka låta bli. Sök dig i stället till polisen. Om det känns lättare att prata med en kvinnlig polis har du rätt att göra det. Polisen hjälper dig sedan till sjukhusets akutavdelning. Du kan också söka dig direkt till en akutmottagning på sjukhuset, de kan då hjälpa dig att kontakta polisen.

På sjukhuset undersöker de dig för att säkra eventuella spår som gärningsmannen kan ha lämnat på din kropp, vilka senare kan användas som bevis i en rättegång. De dokumenterar även om du fått några blåmärken, rivsår eller andra skador. Ibland kan det tyvärr en undersökning kännas obehaglig och upplevas som kränkande. Det är dock nödvändigt att låta sig undersökas om man vill få förövaren dömd i en eventuell rättegång.

Så går undersökningen till
På sjukhusen finns det speciella så kallade rape-kit som sjukvårdspersonalen använder sig av när de undersöker dig. Ett rape-kit innehåller undersökningsmaterial som används efter en våldtäkt och är menat för att samla in bevis till en eventuell polisutredning. Sjukvårdspersonalen letar efter spår som via gärningsmannens DNA kan binda honom till brottet – till exempel sperma, blod, hår och spott. De använder också små pinnar för att försiktigt skrapa under dina naglar efter eventuella fibrer eller hudrester från gärningsmannen.

Till rutinerna hör också att de tar ett graviditetstest, ett test för könssjukdomar och ett drogtest på dig. Drogtestet gör de för att se om du blivit drogad. Om du är rädd för att ha blivit med barn kan du få ett dagen-efter-piller. Det är en form av starkt p-piller som du tar i efterhand och som förhindrar att en graviditet påbörjas.

Här får du hjälp
Om du har jobbiga minnen från ett övergrepp och behöver någon att prata med, kan du vända dig till oss på Kvinnojouren. Vi finns här för att lyssna på dig och stötta dig. Vi kan följa med dig till polisen om du polisanmäler och vi kan stötta dig vid en rättegång.

Om du har juridiska frågor erbjuder vi stöd och råd via telefon och mail. Vi har ett samarbete med Wega advokater för att bättre kunna tillgodose behovet av juridisk rådgivning bland de kvinnor som kontaktar oss. Maila dina frågor till jurist@ellinor.se.

Advokat Caroline Brännström svarar på frågor över mejl och telefon. Det går självklart bra att vara anonym. Inom såväl sin yrkesroll som sitt engagemang i Kvinnojouren Ellinor & Tjejjouren Beata har Caroline tystnadsplikt, vilket innebär att du som stödsökande kan känna dig trygg i att allt du säger stannar hos henne.

Wega Advokater, där Caroline arbetar, är en humanjuridisk byrå bestående av kvinnliga advokater och jurister som med engagemang, erfarenhet och empati arbetar med brottmål och familjerätt. Samtliga advokater har kunskap och erfarenhet i att företräda brottsoffer i komplicerade mål och utsatta situationer. Wega advokater har specialistkompetens inom bland annat sexualbrott, mål av hedersrelaterad karaktär och internationell familjerätt. Wega advokater har kontor i Stockholm, Norrköping och Göteborg.

De som kontaktar oss kan ha behov av ett juridiskt ombud av olika anledningar. Om du har gjort en polisanmälan om brott du blivit utsatt för så har du rätt till ett målsägandebiträde. Ett målsägandebiträde är en jurist som ska se till att dina rättigheter som brottsoffer blir tillgodosedda genom processen som följer en polisanmälan. Om du vill kan vi rekommendera namn på målsägandebiträden i Linköping eller i andra städer. Om du funderar på att inleda en vårdnadsprocess eller redan är i process gällande vårdnad eller umgänge kan vi rekommendera jurister som arbetar inom det familjerättsliga området. Du kan också kontakta oss på jouren direkt med frågor gällande både polisanmälan och rättsprocess, eller vårdnad, umgänge- och boendefrågor. Om vi inte kan svara på alla dina funderingar hjälper vi dig att komma i kontakt med en jurist eller advokat.