Du kan stödja kvinnojouren genom att skänka en gåva. Som kvinna kan du även vara stödmedlem.

Gåvor

Genom att sätta in pengar på vårt postgiro 555 175-9 eller swisha 1232870137 kan du hjälpa oss i vårt arbete med att skydda och stödja kvinnor som drabbats av våld. Alla de gåvor kommer på olika sätt till nytta för kvinnor, tjejer och barn som har kontakt med Kvinnojouren Ellinor och Tjejjouren Beata.

En gåva kan vara anonym, men du får gärna lämna ditt namn och kontaktuppgifter så vi får möjlighet att tacka dig.

Medlem

Är du kvinna kan du även vara passiv medlem i föreningen. Då betalar du in 200 kronor till postgironummer 555 175-9 eller swishar 1232870137. Medlemskapet gäller i ett år och du får då kvinnojourens verksamhetsberättelse, där du kan läsa om allt som kvinnojouren arbetat med under året. Glöm inte att skriva på blanketten att du vill bli passiv medlem, samt namn och adress.

Tack för ditt stöd!