bli medlem och jourkvinna

Kvinnojouren Ellinor och Tjejjouren Beata är en kvinnoseparatistisk ideell förening.

Du som identifierar dig som kvinna och är över 18 år kan anmäla ditt intresse för att bli medlem i föreningen. Som ideell jourkvinna eller jourtjej har du möjlighet att göra något aktivt för att motverka mäns våld mot kvinnor och arbeta för ett jämställt samhälle. Du kan arbeta utåtriktat och opinionsbildande, samt med olika former av stödarbete för kvinnor, tjejer och barn – t.ex. via chatt och telefonjour.

Nästa grundutbildning startar onsdagen den 20 mars och anmälan är stängd för denna gång. För att inte missa information om kommande grundutbildning (hösten 2024) kan du göra en intresse anmälan redan nu genom att klicka här!

Vad förväntas av mig?

Grundutbildning

Alla jourkvinnor och jourtjejer som arbetar ideellt på jouren måste först gå vår grundutbildning. Syftet med grundutbildningen är att vi ska ha en gemensam kunskapsbas som är baserad på den erfarenhet kvinnojouren och tjejjouren har efter att ha arbetat mot mäns våld mot kvinnor i över 40 år. Grundutbildningen bygger självklart också på relevant forskning och teori. Kvinnojouren Ellinor och Tjejjouren Beata arbetar utifrån en feministisk ideologi, vilket innebär att vi ser mäns våld mot kvinnor som den yttersta konsekvensen av att vi lever i ett samhälle som inte är jämställt. Det är viktigt att jourkvinnorna och jourtjejer kan stå bakom den ståndpunkten för att kunna representera Kvinnojouren Ellinor och Tjejjouren Beata.

Kostar det något?

Medlemsavgiften i Kvinnojouren Ellinor och Tjejjouren Beata är 200 kr per år och för att bli medlem måste du första genomgå jourens grundutbildning. Kostnaden för grundutbildningen är 200 kr.

Hur anmäler jag mig?

Du kan skicka en intresseanmälan via länken till anmälan för att få mer information om anmälan. För övriga frågor gällande grundutbildningen, mejla grundutbildning@ellinor.se.