Kvinnojouren Ellinor och Tjejjouren Beata i Linköping erbjuder stöd och hjälp åt kvinnor, tjejer och barn som blivit utsatta för olika typer av övergrepp eller kränkningar.

Kvinnojouren Ellinor och Tjejjouren Beata är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening, som ingår i ROKS, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige. Föreningen startades 1982 av kvinnor som såg ett behov av en plats där våldsutsatta kvinnor och barn kunde få stöd och skydd. Tjejjouren Beata startades 1999. Till en början bedrevs all verksamhet ideellt. Kvinnojouren Ellinor har 2019 cirka 80 medlemmar och en styrelse som består av tio personer. Jouren har totalt sex anställda, varav tre jourkuratorer, en tjejjourssamordnare, en boendestödjare och en verksamhetssamordnare.

Hos Kvinnojouren Ellinor och Tjejjouren Beata arbetar även många kvinnor och tjejer ideellt på sin fritid. Jourkvinnorna har en djup kunskap om våld mot kvinnor, är i olika åldrar och kommer från skiftande yrkes- och livsbakgrunder. Vi som är anställda eller ideellt arbetande på jouren är enbart här för att hjälpa våra medsystrar. Jourkvinnorna, anställda och ideella, har tystnadsplikt. Alla som arbetar ideellt i jouren måste ha gått en grundutbildning. Grundutbildningen anordnas en gång per termin. Du kan anmäla ditt intresse när som helst, läs mer under “Bli aktiv medlem”.

All verksamhet på kvinnojouren utgår från en feministisk grundtanke. Det innebär inte att du måste vara feminist för att ta kontakt med oss, utan det innebär att vi använder oss av feministisk ideologi när vi vill förklara mäns våld mot kvinnor.

På jouren arbetar bara kvinnor. Kvinnojouren är en tillflyktsort för kvinnor och barn som blivit utsatta för våld i en nära relation. Våldet kan vara psykiskt, fysiskt, sexuellt eller ekonomiskt. Vi erbjuder även stöd till barn som upplevt våld i hemmet.

Tjejjouren Beata vänder sig till yngre tjejer. Telefonnummer till Tjejjouren är 020-31 53 84. Besök Beatas hemsida för information om öppettider! Det är gratis att ringa 020-nummer. Du kan även chatta tisdagar och torsdagar kl. 19-21 eller maila tjejjourenbeata@roks.se.

Vill du veta mer om vår verksamhet? Läs gärna våra verksamhetsberättelser från de senaste åren. Har du frågor som rör verksamhet, finansiering av jouren eller organisationen? Kontakta oss gärna via mail kvinnojouren.linkoping@roks.se.