Om oss

Kvinnojouren Ellinor och Tjejjouren Beata i Linköping erbjuder stöd och hjälp åt kvinnor, tjejer och barn som blivit utsatta för olika typer av våld, övergrepp eller kränkningar.

Kvinnojouren Ellinor och Tjejjouren Beata är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som startades 1982. Tjejjouren Beata startades 1999 som en del av organisationen. På jouren har vi idag sex anställda jourkvinnor, varav tre kuratorer, en tjejjourssamordnare, en kvinnojoursstödjare och en verksamhetschef.

Hos Kvinnojouren Ellinor och Tjejjouren Beata arbetar även många kvinnor och tjejer ideellt på sin fritid. Jourkvinnorna har alla kunskap om våld mot kvinnor, är i olika åldrar och kommer från skiftande yrkes- och livsbakgrunder. Vi som är anställda eller ideellt arbetande på jouren är här för att stötta våra medsystrar. Alla jourkvinnorna, anställda och ideella, har tystnadsplikt.

All verksamhet på kvinnojouren utgår från en feministisk grundtanke. Det innebär inte att du måste vara feminist för att ta kontakt med oss, utan det innebär att vi använder oss av feministisk ideologi när vi vill förklara mäns våld mot kvinnor. Vi anser att mäns våld mot kvinnor är den yttersta konsekvensen av att vi lever i ett samhälle där män är överordnade kvinnor, det vill säga – att vi lever i ett samhälle som inte är jämställt. Klicka dig vidare till föreningens stadgar  och värdegrund och etiska riktlinjer för mer information om våra värderingar.

På jouren arbetar bara kvinnor. Kvinnojouren är en tillflyktsort för kvinnor och barn som blivit utsatta för våld i en relation. Våldet kan vara psykiskt, fysiskt, sexuellt eller ekonomiskt. Vi erbjuder även samtalsstöd till barn som upplevt våld i hemmet.

Vill du veta mer om vår verksamhet? Läs gärna vår senaste verksamhetsberättelse från 2023. Har du frågor som rör verksamhet, finansiering av jouren eller organisationen? Kontakta oss gärna via mail på kvinnojouren@ellinor.se

Tjejjouren Beata som ingår i organisationen vänder sig till yngre tjejer. Telefonnummer till Tjejjouren är 020-31 53 84. Besök Beatas hemsida för information om öppettider! Det är gratis att ringa 020-nummer. Du kan även chatta tisdagar och torsdagar kl. 19-21 eller maila tjejjourenbeata@ellinor.se