Kvinnojouren Ellinor och Tjejjouren Beata i Linköping erbjuder stöd och hjälp åt kvinnor, tjejer och barn som blivit utsatta för olika typer av övergrepp eller kränkningar.

Kvinnojouren Ellinor och Tjejjouren Beata är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening, som ingår i ROKS, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige. Kvinnojouren Ellinor har cirka 80 medlemmar och en styrelse som består av åtta personer. Jouren har totalt sex anställda, varav tre jourkuratorer, en tjejjourssamordnare, en boendestödjare och en verksamhetssamordnare.

Jourkvinnorna har en djup kunskap om våld mot kvinnor. Vi är i olika åldrar och kommer från skiftande yrkes- och livsbakgrunder. Vi som är anställda eller ideellt arbetande på jouren är enbart här för att hjälpa våra medsystrar. Jourkvinnorna har tystnadsplikt.

För att få arbeta i jouren måste man ha gått en grundutbildning som vi håller en gång per termin. Du kan anmäla ditt intresse när som helst, läs mer under ”Bli aktiv medlem”.

All verksamhet på kvinnojouren utgår från en feministisk grundtanke. Det innebär inte att du måste vara feminist för att ta kontakt med oss, utan det innebär att vi använder oss av feministisk ideologi när vi vill förklara mäns våld mot kvinnor.

På jouren arbetar bara kvinnor. Kvinnojouren är en tillflyktsort för kvinnor och barn som blivit utsatta för våld i en nära relation. Våldet kan vara psykiskt, fysiskt, sexuellt eller ekonomiskt. Vi erbjuder även stöd till barn som upplevt våld i hemmet

Tjejjouren Beata vänder sig till yngre tjejer. Telefonnummer till Tjejjouren är 020-31 53 84. Besök Beatas hemsida för information om öppettider! Det är gratis att ringa 020-nummer. Du kan även chatta tisdagar och torsdagar kl. 19-21 eller maila tjejjourenbeata@roks.se.