Stöd & HJÄLP

Kvinnojouren vänder sig till dig som identifierar dig som kvinna och är över 18 år. Vi finns framförallt här för dig som är eller har varit utsatt för våld av en partner, men vi vänder oss också till dig som på något annat sätt blivit utsatt för mäns våld och förtryck. 

Många av de kvinnor vi stöttar är till en början osäkra på om de ska vända sig till oss eftersom de kanske inte har varit utsatta för fysiskt våld i form av exempelvis sparkar och slag. Sanningen är att våld tar sig många olika uttryck, vilka du kan läsa mer om här. Om du blir illa behandlad i din relation och upplever att du blir nedtryckt och förminskad eller kontrollerad av din partner så kan du vara utsatt för psykiskt våld.

Kvinnojouren har har också hemliga lägenheter dit kvinnor och barn i behov av skydd kan komma med hjälp av socialtjänsten i sin hemkommun. Kontakta oss gärna om du har frågor kring hur det går till. 

Klicka dig vidare via knapparna nedan för läsa mer om vilket stöd vi kan erbjuda dig.