Stöd & HJÄLP

Kvinnojouren vänder sig till kvinnor över 18 år som är eller har varit utsatta för våld i sin relation.

Många av de kvinnor vi stöttar är till en början osäkra på om de ska vända sig till oss eftersom de kanske inte har varit utsatta för fysiskt våld i form av exempelvis sparkar och slag. Sanningen är att våld tar sig många olika uttryck, vilka du kan läsa mer om här – Om våld. Om du blir illa behandlad i din relation och upplever att du blir nedtryckt och förminskad eller kontrollerad av din partner så kan du vara utsatt för psykiskt våld.

Hos oss kan du få stöd och hjälp på olika sätt. Via vår samtalsmottagning kan du träffa en kurator för kostnadsfria samtal där du har rätt att vara helt anonym. Du kan även kontakta oss via telefon eller mejl för rådgivning.

Kvinnojouren har även hemliga lägenheter dit kvinnor och barn i behov av skydd kan komma med hjälp av socialtjänsten i sin hemkommun.