Stöd kvinnojouren

Du kan stödja kvinnojouren genom att skänka en gåva. Som kvinna kan du även vara stödmedlem.

Gåvor

Genom att sätta in pengar på Kvinnojouren Ellinors postgironummer kan du hjälpa oss i vårt arbete med att skydda och stödja kvinnor som drabbats av våld.

Vårt postgironummer är 555 175-9. Skriv på blanketten att det är en gåva, och vem som är avsändare. Du kan även skänka pengar anonymt, men då får vi inte chansen att tacka dig.

Medlem

Är du kvinna kan du även vara passiv medlem i föreningen. Då betalar du in 200 kronor till postgironummer 555 175-9. Medlemskapet gäller i ett år och du får då kvinnojourens verksamhetsberättelse, där du kan läsa om allt som kvinnojouren arbetat med under året. Glöm inte att skriva på blanketten att du vill bli medlem, samt namn och adress.

Tack för ditt stöd!