För att nå ut med lättillgänglig information har vi startat en podd. Vi släpper det första avsnittet idag, i samband med 25 november – internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor. Det första avsnittet är del 1 av barn som upplever våld i hemmet. Ni kan lyssna på podden via webben, eller via t.ex. Spotify.

Kvinnojouren Ellinor och Tjejjouren Beata har arbetat mot alla former av våld och förtryck mot kvinnor och tjejer i snart 40 år. Våldet kvinnor utsätts för påverkar inte bara dem själva, det påverkar även de barn som finns i familjerna. Barn som upplever och bevittnar våld mot mamman från partner (i många fall barnets pappa) blir utsatta för psykiskt våld. Dessa barn riskerar även i högre grad att utsättas för direkt våld av vårdnadshavare. Vi måste tillsammans VÅGA SE och HÖRA dessa barn. Vi anser att hela samhället, både professionella och privatpersoner, har ett ansvar för att skydda barn som tvingas uppleva och bevittna våld.