För att bli jourkvinna eller jourtjej i Kvinnojouren Ellinor & Tjejjouren Beata måste du först gå jourens grundutbildning. Du kan efter utbildningen välja att jobba ideellt i Kvinnojouren eller Tjejjouren. Nästa grundutbildning startar onsdag den 4 oktober 2023 och består av sammanlagt åtta träffar, varav sju onsdagskvällar och en avslutande heldag (söndag 19/11). Skicka en intresseanmälan redan nu! Sista anmälningsdag är den 15 september.

Du anmäler ditt intresse genom att maila till grundutbildning@ellinor.se. Du får sedan ett brev med information och länk till ett formulär vi vill att du besvarar. OBS! Vi har märkt att våra mail från grundutbildning@ellinor.se ibland hamnar i mottagarens skräppost (beroende på vilka säkerhetsinställningar mottagaren har) – om du mailat och inte får svar – kolla gärna i skräpposten eller hör av dig igen.

Kvinnojouren Ellinor och Tjejjouren Beata är en kvinnoseparatistisk ideell förening. Du som identifierar dig som kvinna och är över 18 år kan anmäla ditt intresse för att bli aktiv medlem i föreningen. Som ideell jourkvinna eller jourtjej har du möjlighet att göra något aktivt för att motverka mäns våld mot kvinnor och arbeta för ett jämställt samhälle. Du kan engagera dig i stödarbete för de kvinnor och barn som bor i jourens hemliga boende eller för tjejer och kvinnor som på olika sätt kontaktar kvinno- eller tjejjouren. Du kan även engagera dig i förebyggande och opinionsbildande arbete. Ta kontakt med oss via grundutbildning@ellinor.se för att anmäla ditt intresse eller fråga oss om medlemskap eller utbildning.

För att aktivt kunna engagera dig i jouren är det obligatoriskt att gå Kvinnojouren Ellinor och Tjejjourens Beatas grundutbildning för blivande jourkvinnor och jourtjejer. Föreningens mål är att arrangera en grundutbildning varje termin. Vi sparar alla intresseanmälningar vi får under året och skickar ut mer information och förfrågan om fortsatt intresse i god tid inför utbildningsstart. När du blir aktiv medlem i jouren förbinder du dig att vara engagerad i minst ett år och kunna lägga minst fyra timmar i månaden på ideellt arbete.

Medlemsavgiften är 200 kr per år och kostnaden för grundutbildningen är 200 kr. I utbildningen ingår föreläsningar om mäns våld mot kvinnor och våldets normaliseringsprocess, våldets konsekvenser, barn på jouren, barn utsatta för våld, våld i hederns namn, feminism och härskartekniker, praktisk jourkunskap och samtalsmetodik. Det ingår även material som du kan ha nytta av, både under utbildningens gång och efteråt när du börjar arbeta ideellt!