Nästa grundutbildning startar 23 januari 2022

Du anmäler ditt intresse genom att maila ditt namn, telefonnummer och adress till grundutbildning@ellinor.se. Du kommer sedan att få mer information om grundutbildningen och vad det innebär att vara aktiv medlem i Kvinnojouren Ellinor och Tjejjouren Beata.

HALLÅ DU SOM ÄR INTRESSERAD! Onsdagen den 15 november kl. 17.00 finns det möjlighet att delta på en infoträff inför nästa grundutbildning. Du förbinder dig inte till att bli medlem – ideell jourkvinna eller jourtjej genom att vara med på infoträffen. Det ger dig möjlighet att få veta mer om hur det ideella arbetet ser ut, samt att ställa frågor! Mötet sker digitalt via Zoom och du anmäler dig genom formuläret: https://forms.gle/F6j8Sx84NBGYfRG8A

Kvinnojouren Ellinor och Tjejjouren Beata är en kvinnoseparatistisk ideell förening. Du som identifierar dig som kvinna kan anmäla ditt intresse för att bli aktiv medlem i föreningen. Som ideell jourkvinna eller jourtjej har du möjlighet att göra något aktivt för att motverka mäns våld mot kvinnor och arbeta för ett jämställt samhälle. Du kan engagera dig i stödarbete för de kvinnor och barn som bor i jourens hemliga boende eller för tjejer och kvinnor som på olika sätt kontaktar kvinno- eller tjejjouren. Du kan även engagera dig i förebyggande och opinionsbildande arbete. Ta kontakt med oss via grundutbildning@ellinor.se för att anmäla ditt intresse eller fråga oss om medlemskap eller utbildning.

För att aktivt kunna engagera dig i jouren är det obligatoriskt att gå Kvinnojouren Ellinor och Tjejjourens Beatas grundutbildning för blivande jourkvinnor och jourtjejer. Föreningens mål är att arrangera en grundutbildning varje termin. Vi sparar alla intresseanmälningar vi får under året och skickar ut mer information och förfrågan om fortsatt intresse i god tid inför utbildningsstart. När du blir aktiv medlem i jouren förbinder du dig att vara engagerad i minst ett år och kunna lägga minst fyra timmar i månaden på ideellt arbete.

Medlemsavgiften är 200 kr per år och kostnaden för grundutbildningen är 200 kr. I utbildningen ingår föreläsningar om mäns våld mot kvinnor och våldets normaliseringsprocessen, våldets konsekvenser, barn på jouren, barn utsatta för våld, våld i hederns namn, feminism och härskartekniker, praktisk jourkunskap och samtalsmetodik. Det ingår även material som du kan ha nytta av, både under utbildningens gång och efteråt när du börjar arbeta ideellt!

Om du inte har möjlighet att engagera dig ideellt men trots det vill stödja jourens arbete har du möjlighet att bli passiv medlem. Du kan då sätta in medlemsavgiften på postgiro 555 175-9 eller swisha till 1232870137. Skriv ”passiv medlem” samt ditt namn och din mail och/eller postadress. Du stödjer vår förening och får ta del av kvinnojourens verksamhetsberättelse där du kan läsa om allt som vi arbetat med under året.