Varför går hon inte, är en fråga kvinnor som blir misshandlade ofta får höra, En mer korrekt fråga skulle istället vara, Varför misshandlar han henne?

Många kvinnor som lever med en våldsam man blir ofta ifråga satta, varför hon inte lämnar mannen. Faktum är att de flesta kvinnor som blir utsatta för våld lämnar sina män förr eller senare. Det finns en mängd orsaker som gör att det kan vara svårt att bryta upp ett förhållande där man ständigt blir kränkt och nedvärderad. En betydligt mer rättfärdigad fråga borde vara ”Varför slår han henne?” och varför han inte lämnar henne om han nu blir så arg och upprörd på kvinnan att han måste ta till våld. Den som utövar våldet är också den som är ansvarig för det.

Att bryta ett förhållande är ofta svårt och flera av de anledningar som gör att en kvinna inte lämnar kan vara:

  • Hon vet var han är, vilket humör han är på (känsla av nån typ av kontroll).
  • Hon hoppas att han ska ändra sig, vara snäll, som han var i början (känslor finns kvar).
  • Hon känner att hon kan skydda barnen (hur ska hon skydda barnen om han är ensam med dem).
  • Han kommer inte att hota och tjata på hennes släktingar för att få reda på var hon är (vill inte att nån annan ska bli lidande).
  • Hon riskerar inte att bli en av de 16-20 kvinnor som dödas varje år för att hon lämnar honom (det är i uppbrotten som våldet ofta ökar).
  • Hon har nånstans att bo, sina och barnens saker, barnen har dagis och skola (vem vill rycka upp sina barn från allt detta).
  • Hon är rädd att vara ensam, har fått dåligt självförtroende, tror att ingen annan vill ha henne (självkänslan har blivit så låg hon har ingen mental styrka kvar).

Det kan också helt enkelt vara så att Han inte låter henne gå! Att han kanske har hotat om vad han ska göra om hon lämnar honom. Hot om våld, att göra hennes liv till ett helvete, ta barnen ifrån henne osv osv.

Därför är det viktigt att kvinnan känner att hon har stöd från sin omgivning att bryta upp och klara ut allt på egen hand kan kännas alldeles för stort. Kvinnan kan dels givetvis behöva stöd från nära och kära, men också från sociala myndigheter, polis eller andra instanser som kvinnan har kontakt med. Hon behöver stöd i att hon tar rätt beslut om att lämna förhållandet.