Undersökningar visar att det är nästintill lönlöst att få sexuella trakasserier att sluta, bara genom att ignorera dem. Det är därför viktigt att säga ifrån till den person som trakasserar en. Alla uppfattar inte saker och ting på samma sätt, och det som du uppfattar som trakasserier kanske gick hem hos någon annan kvinna.

Men det är viktigt att understryka att det är varje persons individuella uppfattning om vad som är trakasserier eller inte, som gäller. Känn inte att ”alla andra tjejer skrattar ju bara åt detta, det måste vara mig det är fel på som mår dåligt av det”. Om du mår dåligt av hur någon behandlar dig, så är det behandlingen det är fel på, inte på dig.

Vad kan du göra?

Säg ifrån, klart och tydligt, till den person som trakasserar dig. Det är inte lätt, men i många fall räcker det för att få stopp på trakasserierna.

Är det till exempel en arbetskamrat som trakasserar dig? Du behöver inte konfrontera ansikte mot ansikte, utan det går även bra att skicka ett brev eller e-post. Skriv vad han gjort som du inte tyckte om, hur du kände dig då, och att du vill att han slutar. Spara en kopia på ditt brev, så har du något att visa upp för er chef, om trakasserierna inte skulle upphöra.

Prata med en arbetskamrat du har förtroende för. Kanske är det fler än du som känner sig illa behandlade, fastän det inte verkar så. Vågar du själv inte konfrontera personen som trakasserar dig, så kan kanske din arbetskamrat göra det åt dig.

Hjälper det inte att säga ifrån, så kontakta din chef. Han eller hon är ansvarig för att alla medarbetare ska må bra på arbetsplatsen, och de är skyldiga att göra något åt saken. Du kan även vända dig till skyddsombudet.

Spara brev, telefonmeddelanden, e-post och andra saker som du uppfattat som kränkande. De kan vara bra att ha när du ska förklara för andra vad som hänt.

Hjälper det inte att säga ifrån, varken till personen som trakasserar eller er chef, så vänd dig till någon utanför arbetsplatsen. Vi i kvinnojouren kan ge dig stöd och råd om vilka andra vägar som finns för att få stopp på trakasserierna. Du kan även vända dig till ditt fack.