Om du blir våldtagen eller sexuellt utnyttjad och törs skrika på hjälp – så gör det. Ifall du törs göra motstånd, så gör det också.

Övergrepp är inte mindre brottsligt om du inte vågar eller kan göra motstånd. Men för en del kvinnor kan det underlätta den psykiska läkningsprocessen efter övergreppet, om de kan finna en styrka i att de försökt göra motstånd.

Duscha inte, gå till polisen
Trots att den första impulsen efter en våldtäkt kan vara att duscha och tvätta bort alla spår av det som hänt, är det viktigt att försöka låta bli. Sök dig istället till polisen, där kan du lämna en polisanmälan. Om det känns lättare att prata med en kvinnlig polis har du rätt att göra det. Polisen hjälper dig sedan till sjukhusets akutavdelning.

På sjukhuset undersöker de dig för att säkra eventuella spår som gärningsmannen kan ha lämnat på din kropp, vilka senare kan användas som bevis i en rättegång. De dokumenterar även om du fått några blåmärken, rivsår eller andra skador. Ibland kan tyvärr en undersökning kännas kränkande eller upplevas som ytterligare ett övergrepp. Det är dock nödvändigt att låta sig undersökas om man vill få förövaren fälld i en domstol.

Så går undersökningen till
På sjukhusen finns det speciella så kallade rape-kit som sjukvårdspersonalen använder sig av när de undersöker dig. Ett rape-kit innehåller undersökningsmaterial som används efter en våldtäkt, till exempel en kam för att kamma ditt könshår. Det görs för att hitta eventuellt könshår från gärningsmannen.

Sjukvårdspersonalen letar även efter andra spår som via gärningsmannens DNA kan binda honom till brottet – till exempel sperma, blod och spott. De använder också små pinnar för att försiktigt skrapa under dina naglar efter eventuella fibrer eller hudrester från gärningsmannen.

Till rutinerna hör också att de tar ett graviditetstest, ett test för könssjukdomar och ett drogtest på dig. Drogtestet gör de för att se om du blivit drogad. Om du är rädd för att ha blivit med barn kan du få ett dagen-efter-piller. Det är en form av starkt p-piller som du tar i efterhand och som förhindrar att du blir gravid.

Här får du hjälp
Om du har jobbiga minnen från ett övergrepp och behöver någon att prata med, kan du vända dig till oss på Kvinnojouren. Vi finns här för att lyssna på dig och stödja dig. Vi kan följa med dig till polisen när du polisanmäler och vi kan stötta dig vid en rättegång.

Du kan också ta kontakt med Team för våldtagna kvinnor på Alla Kvinnors Hus i Stockholm på telefonnummer 08-644 09 25. Även Riksorganisationen mot sexuella övergrepp, HOPP, har en jourtelefon på telefonnummer 076-19 99 343.