Vad är våld? Våld kan ha många olika uttryckssätt och likaså är skadorna av olika typer av våld varierande. Men en sak är säkert, det är att oavsett vilket våld som utövas så får det förödande konsekvenser.

Våld förbinds vanligen med fysiska handlingar men det är viktigt att se att det inrymmer så mycket mer.

Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom att denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att föra något mot sin vilja eller avstå från att göra något den vill.

Per Isdal

Våldet kan delas in i FLERA olika underkategorier:

Psykiskt
Fysiskt
Sexuellt
Materiellt
Ekonomiskt

Psykiskt våld

Psykiskt våld handlar om när någon skrämmer, skadar eller kränker någon på ett ickefysiskt sätt. Det kan handla om att hota någon direkt, som att säga att – om du lämnar mig så har jag ihjäl dig. Eller – om du lämnar mig så tar jag livet av mig. Indirekta hot är alla andra sätt för att förmedla en möjlig fara eller en konsekvens om våld. Det kan vara yttranden som andra kanske inte uppfattar som hot om de inte sätts i ett sammanhang. Exempel kan vara -jag vet var du bor och var dina barn bor eller – idag ska vi ha det trevligt ihop, eller hur? Det kan också handla om att genom blicken förmedla budskap.

Psykiskt våld kan också bestå av ett degraderande och förödmjukande beteende som att i ett gräl eller en konflikt väljer de ord eller uttryck som drabbas starkast. Kvinnor får ofta höra ord som hora, fitta, frigid kärring, kossa och så vidare i syfte att förödmjuka henne. Kontroll är ytterligare en form av psykiskt våld, att genom makt och hot kräva kontroll av den andres liv, var partnern är och vad partnern gör, men kan även gälla sociala kontakter, klädsel, information, ekonomi med mera. Även isolering är ett väldigt effektivt sätt att skapa kontroll och uppstår genom direkta eller indirekta påtryckningar för att begränsa rörelsefriheten och livsrummet för en annan människa.

Fysiskt våld

Fysiskt våld handlar om allt från att hålla fast, skaka och nypa, knuffa, sparka, slå och använda olika typer av vapen. Det är rimligt att skilja mellan olika grader och typer av våld där allvarligt våld är de våldshandlingar som är så allvarliga att det är stor riks för fysiska skador. Våldet är ofta välplanerat då det mesta våldet sker i hemmen, då man vet att ingen kan se. Det kan även vara riktat så att skadorna inte ska synas och vara lätta att dölja. Fysiskt våld måste ses som den mest grundläggande formen av våld, för att det är en handling, som drabbar vår fysiska existens i den meningen att vi kan uppleva fruktan för skada och död.

Sexuellt våld

Sexuellt våld kan sträcka sig från sexuellt trakasseri och kränkning via påtryckning för att få sex och till brutal våldtäkt och sexuell tortyr. Sexuell påtryckning att genomföra handlingar man inte önskar, som tvång att ha sex med andra personer, genomföra olika typer av sex, tvingas se pornografi och genomföra liknande handlingar.

Ekonomiskt våld

Ekonomiskt våld handlar om att göra någon i ekonomisk beroendeställning. Att inte själv ha tillgång till pengar minskar ens handlingsutrymme drastiskt. Det kan också vara så att partnern lånar pengar i kvinnans namn och inte betalar tillbaka så hon får betalningsanmärkning och på så sätt blir möjligheten att flytta till egen lägenhet obefintlig.

Materiellt våld

Materiellt våld kan handla om att ta sönder saker som en vet är viktiga för den andra personen för att göra illa och såra. Det kan också vara att ta sönder saker i syfte att skrämma och göra den andra personen rädd. Det kan handla om att ta sönder saker i hemmet, som t.ex. möbler, dörrar eller fönster eller personliga tillhörigheter så som kläder, smycken eller mobiltelefoner.