Är du fast i ett förhållande som du innerst inne känner är dåligt? Är du utsatt för hot eller hot om våld? Hör av dig till oss på Kvinnojouren! Blir du kränkt och nedtryckt, slagen eller sexuellt utnyttjad? Eller har du lyckats ta dig ur ett destruktivt förhållande men har minnen och tankar du behöver prata med någon om? Då kan du vända dig till oss på Kvinnojouren Ellinor.

Hos oss har du möjlighet att få träffa en jourkurator för rådgivande och stödjande samtal. Samtalen är kostnadsfria och du kan vara helt anonym. Vi har tystnadsplikt. Ring 013-134384 eller maila kvinnojouren.linkoping@roks.se för att boka in ett samtal. Våra telefontider är måndag – torsdag kl. 8.00 – 16.00. Vi behöver en kort beskrivning om din situation innan vi bokar in samtalet, eftersom vi vill vara säkra på att vi kan erbjuda dig rätt stöd.

Vi erbjuder även rådgivning via telefon. Om du är osäker på om det är till Kvinnojouren du ska vända dig, tveka inte på att kontakta oss. Vi hjälper dig vidare och kan hänvisa till andra verksamheter om vi inte har möjlighet att erbjuda det stöd du behöver.

Kvinnojouren erbjuder även skyddat boende. Är det omöjligt för dig att bo kvar hemma på grund av våld eller hot om våld, så finns möjlighet att få bo i Kvinnojourens lägenhet på hemlig adress. Där får du stanna tills det löst sig med en ny bostad för dig. Har du barn är även de välkomna. Du får mer information om vårt skyddade boende när du ringer.

Stöd vid besök hos läkare, polis eller advokat
Jourkvinnorna kan även följa med dig som stöd vid besök hos till exempel läkare, polis eller advokat. Vi hjälper till med polisanmälan och följer med till rättegångar som stödperson om du önskar det. Ingen jourkvinna gör något utan ditt samtycke, utan vi finns för att hjälpa dig. Ett fåtal jourkvinnor har juridisk kompetens, men övriga jourkvinnor kan hjälpa dig att skaffa den information du behöver. Vi kan t.ex. hjälpa dig att ta kontakt med en jurist i ärenden som gäller brottmål (misshandel, kvinnofridskränkning, våldtäkt m.m.) eller vårdnad om barn.

Om du är en vän eller anhörig till en kvinna som är eller har varit utsatt, är du välkommen att ringa till oss. Det kan vara svårt att förstå kvinnans val i livet eller vad hon varit med om. Vi på kvinnojouren kan hjälpa dig med praktiska råd och försöka ge dig en djupare insikt om vad det är som gör att en kvinna stannar hos en man som misshandlar henne, eller varför hon är ovillig att polisanmäla en våldtäkt. Att som anhörig eller vän ge sitt stöd är den bästa hjälp en kvinna kan få, och det är mycket

Vi kan inte hjälpa alla
Det finns vissa begränsningar i Kvinnojourens resurser och kompetens. Vi kan tyvärr inte hjälpa dig om du har drogproblem eller allvarliga psykiska problem. Vi hänvisar då till Socialkontoreets mottagning på 013-206900 (dagtid) eller Sociala Jouren 013-207526 som har aktiv tjänstgöring 17-01 måndag-torsdag, 17-02 fredag, 12-02 lördag och 12-01 söndag. Övrig icke-kontorstid finns personal i beredskap som nås via SoS alarm 112. Du kan också vända dig till Linköpings Stadsmission som har skyddat boende och stöd till våldsutsatta kvinnor med beroendeproblematik. Telefon: 013-26 38 61/62 eller 0705-44 38 66.

Du kan även vända dig till Tjejjouren Beata, en del av jouren, om du känner att det passar dig bättre. Där jobbar lite yngre kvinnor med liknande kompetens som Kvinnojourens jourkvinnor. De är speciellt inriktade på frågor som rör yngre kvinnor och tjejer, men du är fri att välja om du vill ringa Kvinnojouren eller Tjejjouren. Tjejjouren Beatas telefonjour når du tisdagar kl. 19-21 på 020-31 53 84. Det är gratis att ringa 020-nummer och det syns inte på telefonräkningen. Du kan även maila till tjejjourenbeata@roks.se.