Anhörig till utsatt kvinna
Att vara anhörig eller vän till någon som blir utsatt kan vara både frustrerande och energikrävande, man kan också känna sig maktlös. Som anhörig till en kvinna som lever i en relation där det förekommer psykiskt, fysiskt eller sexuellt våld är det ofta svårt att veta hur en ska hjälpa henne. Det kan vara svårt att veta vad som kan hjälpa eller vad som skulle kunna göra situationen ännu värre. Ibland kanske en har försökt att prata med kvinnan och gett henne rådet att lämna mannen men hon gör det inte. Detta kan skapa både frustration och känslor av maktlöshet. Då är det viktigt att förstå att en kvinna som länge levt i ett förhållande där hon blir utsatt för våld ofta kan vara nedbruten mentalt, har fått låg självkänsla och kanske inte tror sig klara av att bryta med sin partner. Hon kan också vara väldigt rädd för vad mannen ska göra ifall hon bryter med honom.

Det är viktigt att komma ihåg att det finns många anledningar för en kvinna att faktiskt stanna kvar i förhållandet, läs mer om dessa här.

Vad kan du göra?
Som vän eller anhörig är det viktigt att du visar att du finns där för henne när hon behöver dig. Vill hon inte bryta upp förhållandet genast, så berätta att den dagen hon är redo så ställer du eller andra i omgivningen upp.

Rekommendera henne att prata med någon utomstående professionell, exempelvis en kurator på Kvinnojouren. Ibland kan det vara svårt att prata om allt med de som står en nära och det kan också vara bra att prata med nån som är objektiv och inte känslomässigt engagerad i kvinnan.

Misshandel ligger under allmänt åtal, vilket betyder att det inte behöver vara kvinnan själv som gör en polisanmälan. Om du vet att kvinnan blivit misshandlad och hon t.ex. har skador så kan du själv göra en polisanmälan. Det bästa är givetvis om en kan motivera kvinnan att anmäla själv eller att hon tycker det är okej att du anmäler. Men det är ett sätt att markera att omgivningen inte accepterar att han behandlar henne som han gör.

Skuldbelägg aldrig kvinnan, oftast har kvinnan redan tagit på sig skulden för det våld hon utsätts för. Får hon gång efter gång höra att det är på grund av henne som partnern slår henne så börjar hon också tro på det. Att känna skam ligger också nära till hands när den hon har en relation med hela tiden kränker henne. Lägg ansvaret för våldet där det hör hemma , dvs hos den som utövar våldet.