Kvinnojouren Ellinor startade 1982 av kvinnor som mötte våldsutsatta kvinnor i sina ordinarie arbeten. Tjejjouren Beata startades 1999 för att nå ut till fler yngre tjejer. Kvinnojouren Ellinor och Tjejjouren Beata är en kvinnoseparatistisk, ideell förening. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.

I Ellinor och Beata arbetar sex anställda jourkvinnor och ca. 40 aktiva ideella jourkvinnor och jourtjejer. Sammanlagt har föreningen ca. 80 medlemmar.

Vår verksamhetsberättelse från 2018 finns att läsa här.