Kvinnojouren Ellinor startade 1982 av kvinnor som mötte våldsutsatta kvinnor i sina ordinarie arbeten. Tjejjouren Beata startades 1999 för att nå ut till fler yngre tjejer. Kvinnojouren Ellinor och Tjejjouren Beata är en kvinnoseparatistisk, ideell förening. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.

Vår verksamhetsberättelse från 2018 finns att läsa här.