Vi har inlett ett samarbete med Wega advokater för att bättre kunna tillgodose det behov som finns av juridisk rådgivning bland de kvinnor som kontaktar oss. Maila dina frågor till jurist@ellinor.se.

Nicole Smith svarar på frågor över mejl och telefon. Det går självklart bra att vara anonym. Inom såväl sin yrkesroll som sitt engagemang i Kvinnojouren Ellinor & Tjejjouren Beata har Nicole tystnadsplikt, vilket innebär att du som stödsökande kan känna dig trygg i att allt du säger stannar hos henne.

Nicole arbetar på Wega advokater som har ett samarbete med Kvinnojouren Ellinor & Tjejjouren Beata. Wega Advokater är en humanjuridisk byrå bestående av kvinnliga advokater och jurister som med engagemang, erfarenhet och empati arbetar med brottmål och familjerätt. Samtliga advokater har kunskap och erfarenhet i att företräda brottsoffer i komplicerade mål och utsatta situationer. Wega advokater har specialistkompetens inom bland annat sexualbrott, mål av hedersrelaterad karaktär och internationell familjerätt. Wega advokater har kontor i Stockholm, Norrköping och Göteborg.

Nicole är advokat och arbetar med humanjuridiska frågor på Wega Advokater i Stockholm. Dessförinnan har hon arbetat på Advokatfirman Sweger & Boström. Nicole har avlagt juristexamen vid Stockholms universitet. Förutom brottmål arbetar Nicole med vårdnadstvister, ärenden av internationell karaktär samt ekonomisk familjerätt såsom bodelningar efter separationer. Nicole har ett genuint intresse och ett stort engagemang vad gäller bemötande av brottsoffer i utsatta situationer och har ett empatiskt och pedagogiskt mottagande.

https://wegaadvokater.se/