Förra veckan deltog Kvinnojouren Ellinor och Tjejjouren Beata tillsammans med Motala Kvinnojour på MR-dagarna som i år arrangerades i Linköping, Konsert och kongress. Temat var HÄLSA! Förutom att vi hade en monter för att informera och diskutera höll även Olivia och Katarina i en kort föreläsning om våldets konsekvenser för hälsan. Vi anse ratt det är otroligt viktigt att samhället tar ett gemensamt ansvar för de kvinnor som utsätts för våld och förstår de kortsiktiga och långsiktiga konsekvenser våldet får för kvinnor som blir utsatta för våld av sin partner eller tidigare partner.