• Hemligt boende
  • Samtal (stödjande, bearbetande)
  • Praktiskt stöd (söka lägenhet, besöka myndigheter, stödjande i rättegång, kontakt med polis)
  • Ansökningsstöd (skyddade personuppgifter, skilsmässa, underhåll, bostadsbidrag, skola,  barnomsorg)
  • Barnansvarig personal (som har fokus på barnets situation)
  • Trappan-samtal för barn som bevittnat och upplevt våld
  • Ideell kontaktkvinna, socialt stöd
  • Fikaträffar och andra aktiviteter för kvinnor och barn
  • Möjlighet för kvinnan att ta med husdjur till det hemliga boendet. Många kvinnor och barn vill inte lämna hemmet eftersom djuren riskerar att fara illa om de blir kvar hos förövaren.