Linköping ligger i Östergötland, ca. 20 mil söder om Stockholm. I Linköpings kommun som är Sveriges femte största bor ca. 160 000 personer, i Linköpings är invånarantalet ca. 115 000.

I Linköping finns många utbildningsmöjligheter. Linköpings universitet har bland annat lärarutbildning, läkarutbildning, socionomutbildning, ingenjörs- och ekonomutbildningar. Läs gärna mer på liu.se. I nära anslutning till Linköping finns också folkhögskolor med olika inriktningar. Valla folkhögskola, Lunnevad folkhögskola och Liljeholmens folkhögskola är några exempel. Det finns också flera möjligheter att läsa gymnasial vuxenutbildning och SFI.