Kvinnojouren Ellinor erbjuder hemligt boende för kvinnor och barn i behov av skydd från våld.

Vi har drygt 30 års erfarenhet av att möta våldsutsatta kvinnor. Vi arbetar med hjälp till självhjälp i syfte att stärka kvinnorna. För att kvinnorna ska kunna gå vidare i livet, mer självständiga och känna att det är de själva som har makten över sina egna liv.

Tillgång till anställd personal finns måndag till fredag på kontorstider. Möjlighet till ideell kontaktkvinna kan finnas övrig tid. Vår personal har beteendevetenskaplig högskoleutbildning eller motsvarande, samt vidareutbildning inom samtalsmetodik.

I vårt boende får man dela lägenhet med en kvinna och eventuellt barn. Kvinnorna har ett eget rum, men delar kök, badrum och vardagsrum. Det är viktigt att det görs en bedömning om det här är rätt typ av boende för den kvinna som erbjuds boende hos oss.