Under natten till den 23 april placerades dockskåpsmöbler ut runt om i landet av kvinnojourer i Roks (Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige). Installationerna symboliserar inte bara hemmet, den plats där kvinnor, tjejer och barn blir utsatta för hot och våld. De representerar även kvinnojouren och tjejjouren – en trygg plats där vi får finnas bortom mäns våld och förtryck. Vi på Kvinnojouren Ellinor och Tjejjouren Beata placerade ut ett antal installationer runt om i Linköping för att uppmärksamma och synliggöra mäns våld mot kvinnor och de krav vi, tillsammans med andra kvinnojourer, nu ställer på samhället:

• Vi accepterar inte att mäns liv ges ett högre värde än kvinnors i möte med rätt och samhälle.
• Vi kräver att kvinnors medborgerliga rättigheter respekteras och skyddas, ingen kvinna ska behöva leva gömd! 
• Vi kräver att mäns våld kallas mäns våld och synliggörs och görs giltigt som sådant. 
• Vi kräver forskning om teknik och bevissäkring rörande mäns våld mot kvinnor. 
• Vi kräver en lagstiftning och en rättstillämpning om våld, vårdnad och umgänge som skyddar kvinnor och barn från våldsamma pappors kontroll. 
• Vi kräver en långsiktig och stabil finansiering för den fristående tjej- och kvinnojoursrörelsen. 
• Vi kräver att mäns omfattande sexuella exploatering av tjejer stoppas. Gör sexköp till ett artbrott, det vill säga ett brott som automatiskt leder till fängelsestraff. 
• Vi kräver att den nedstängning av stödcentrumen för sexualbrottsutsatta som pågår stoppas och att detta stöd istället byggs ut. 

Besök gärna våra sociala medier (facebook och instagram) och sprid och dela detta i era nätverk.