Kontakta kvinnojouren

Är du fast i ett förhållande som du innerst inne känner är dåligt – men kan ändå inte ta dig ur det? Hör av dig till oss på Kvinnojouren!

Blir du kränkande behandlad, slagen eller sexuellt utnyttjad? Eller har du lyckats ta dig ur ett destruktivt förhållande men har minnen och tankar du behöver prata med någon om? Då kan du vända dig till oss på Kvinnojouren Ellinor.

Stöd

Här kan du få stöd och hjälp av kvinnor som förstår din situation, om du är eller har varit utsatt för fysisk eller psykisk misshandel, våldtäkt, incest eller andra former av förtryck och sexualiserat våld.

Telefonjour och mejlkontakt
Vi har en telefonjour på telefonnummer 013-13 43 84.  Det går bra att vara anonym när du ringer. Alla jourkvinnor har tystnadsplikt och inga rapportskyldigheter till myndigheter.

Kvinnojourens telefontider är:

Måndag – fredag kl. 08:00 – 16:30
Lördag  (ring för info om öppettider)
Söndag kl. 10:00-18:00

Vid större helger ändras ibland våra telefontider, men på vårt journummer får du alltid den senaste informationen om våra öppettider.

I telefon svarar någon av våra jourkvinnor, som alla har en djup kunskap om våld mot kvinnor och förstår vad du talar om. När du ringer kan du vara anonym.

Jourkvinnorna, som är i olika åldrar och kommer från skiftande bakgrunder, jobbar ideellt och finns hos oss som medsystrar, inte som yrkesutövare. De har tystnadsplikt och inga rapportskyldigheter till myndigheter.

Du kan ringa för att prata av dig med någon som förstår din situation, eller för att få stöd och hjälp. Inga frågor eller berättelser är för stora eller för små. Vi tar emot besök av hjälpsökande kvinnor om telefonsamtal inte känns rätt eller tillräckligt.

Du kan också mejla om du har någon fråga eller behöver få råd: Vår mejladress är kvinnojouren.linkoping@roks.se

Skyddat boende
Kvinnojouren erbjuder även skyddat boende. Är det omöjligt för dig att bo kvar hemma på grund av våld eller hot om våld, så finns möjlighet att få bo i Kvinnojourens lägenhet på hemlig adress. Där får du stanna tills det löst sig med en ny bostad för dig. Har du barn är även de välkomna. Du får mer information om vårt skyddade boende när du ringer.

Stöd vid besök hos läkare, polis eller advokat
Jourkvinnorna kan även följa med dig som stöd vid besök hos till exempel läkare, polis eller advokat. Vi hjälper till med polisanmälan och följer med till rättegångar som stödperson om du önskar det.

Ingen jourkvinna gör något utan ditt samtycke, utan vi finns för att hjälpa dig. Ett fåtal jourkvinnor har juridisk kompetens, men övriga jourkvinnor kan hjälpa dig att skaffa den information du behöver.

Tjejjouren Beata
Du kan även vända dig till Tjejjouren Beata, en förening inom Kvinnojouren Ellinor, om du känner att det passar dig bättre. Där jobbar lite yngre kvinnor med liknande kompetens som Kvinnojourens jourkvinnor. De är speciellt inriktade på frågor som rör yngre kvinnor, men du är fri att välja om du vill ringa Kvinnojouren eller Tjejjouren. Tjejjouren Beatas telefonjour når du tisdagar kl. 19-21 på 020-31 53 84. Det är gratis att ringa 020-nummer och det syns inte på telefonräkningen.
Du kan även skicka e-post till tjejjourenbeata@roks.se

Vänner och anhöriga
Om du är en vän eller anhörig till en kvinna som är eller har varit utsatt, är du välkommen att ringa till oss. Det kan vara svårt att förstå kvinnans val i livet eller vad hon varit med om.

Vi på kvinnojouren kan hjälpa dig med praktiska råd och försöka ge dig en djupare insikt om vad det är som gör att en kvinna stannar hos en man som misshandlar henne, eller varför hon är ovillig att polisanmäla en våldtäkt.

Att som anhörig eller vän ge sitt stöd är den bästa hjälp en kvinna kan få, och det är mycket viktigt att inte vika från hennes sida trots att hon inte tar det beslut du önskar.

Vi kan inte hjälpa alla
Det finns dock begränsningar i Kvinnojourens resurser och kompetens. Vi kan tyvärr inte hjälpa dig om du har drogproblem eller allvarliga psykiska problem.

Vi hänvisar då till Sociala mottagningen på 013-206900 (dagtid) eller Sociala Jouren 013-207526 som har aktiv tjänstgöring 17-01 måndag-torsdag, 17-02 fredag, 12-02 lördag och 12-01 söndag. Övrig icke-kontorstid finns personal i beredskap som nås via SoS alarm 112.

Du kan också vända dig till Linköpings Stadsmission som har skyddat boende och stöd till våldsutsatta kvinnor med beroendeproblematik. Telefon: 013-26 38 61/62 eller 0705-44 38 66.