Jourer nära oss

I Östergötland finns förutom Kvinnojouren Ellinor i Linköping, två andra kvinnojourer som är anslutna till ROKS (Riksorganisationen för Kvinnojourer och Tjejjourer i Sverige).

Motala Kvinnojour
Poppelgränd 2, 591 35 Motala
Jourtel: 0141-512 00
E-post: motalakvinnojour@roks.se
Har anställd personal och kan erbjuda akut boende.

Norrköping
Kvinnojouren i Norrköping

Jourtel:  0725-18 38 11

Tisdagar och torsdagar kl 17.00-21.00
E-post: kvinnojouren.norrkoping@roks.se

I Norrköping ansvarar kommunen för ett skyddat boende och de har anställd personal.
Du kontaktar boendet på telefon 011-15 63 64.

En fullständig lista över alla Sveriges kvinnojourer hittar du på Sveriges kvinnojourers riksförbunds hemsida.

Vill du bara se ROKS kvinno- och tjejjourer så hittar du dem på deras hemsida.