Lättläst svenska

Varmt välkommen till Kvinnojouren Ellinor
och Tjejjouren Beata i Linköping

Har någon använt våld mot dig och slagit dig?
Har någon tvingat dig till sex?
Har någon hotat dig och bestämt över dig?

Hos oss kan du få stöd och hjälp.
Vi är kvinnor som förstår hur du har det.

Vi har en telefonjour.
Telefonnumret dit är 013-13 43 84.
Hit kan du ringa när du behöver hjälp.

Du behöver inte tala om vad du heter när du ringer.
Du kan också skicka e-post till oss på jouren@ellinor.se

Kvinnojouren är en förening.
Vi hör inte till något särskilt parti eller någon särskild kyrka.
Vi är kvinnor som vet mycket om våld mot kvinnor
och vi förstår vad du talar om.
Vi har tystnadsplikt och behöver inte tala om för någon myndighet
vad du har berättat.

Du kan ringa till Kvinnojouren Ellinor.
Du kan få hjälp med att bo någon annanstans,
där ingen kan hitta dig.
Du kan få stöd när du går till läkare, polis eller advokat.
Du kan också få råd och stöd
om hur du kan få det du har rätt till.

Tjejjouren Beata är också med i föreningen.
Den är till för unga kvinnor.
Deras telefonjour finns på telefonnummer 020-31 53 84.
Det är gratis att ringa det numret.

Kitte Arvidsson på Centrum för lättläst har skrivit texten på lättläst svenska.