Verksamhet

Kvinnojouren Ellinor i Linköping ger stöd och hjälp åt kvinnor som blivit utsatta för olika typer av övergrepp eller kränkningar.

Kvinnojouren är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening, som ingår i ROKS, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige. Kvinnojouren Ellinor har cirka 80 medlemmar och en styrelse som består av åtta personer. Vi är totalt fem anställda, varav två jourkuratorer, en barn- och tjejjourssamordnare, en boendestödjare och en verksamhetssamordnare.

Kvinnorna som arbetar på jouren

Jourkvinnorna har en djup kunskap om våld mot kvinnor. Vi är i olika åldrar och kommer från skiftande yrkes- och livsbakgrunder. Vi som är anställda eller ideellt arbetande på jouren är enbart här för att hjälpa våra medsystrar. Jourkvinnorna har tystnadsplikt.

För att få arbeta i jouren måste man ha gått en grundutbildning som vi håller en gång per termin. Du kan anmäla dig här på vår hemsida, läs under ”Så blir du medlem”.

Kvinnojourens värderingar

All verksamhet på kvinnojouren utgår från en feministisk grundtanke. Det innebär inte att du måste vara feminist för att ta kontakt med oss, utan det innebär att vi använder oss av feministisk ideologi när vi vill förklara mäns våld mot kvinnor. Läs mer om feminism under rubriken ”Värt att veta”.

Kvinnor stödjer kvinnor

På jouren arbetar bara kvinnor. Kvinnojouren är en tillflyktsort för kvinnor och barn som blivit utsatta för våld i en nära relation. Våldet kan vara psykiskt, fysiskt, sexuellt eller ekonomiskt. Vi erbjuder även stöd till barn som upplevt våld i hemmet.

Tjejjouren Beata

I Kvinnojouren Ellinor ingår även Tjejjouren Beata, som vänder sig till yngre tjejer. Telefonnummer till Tjejjouren är 020-31 53 84, telefontid: Vardagar 8-16.30 samt tisdagar och torsdagar kl 19-21. Det är gratis att ringa 020-nummer. Du kan även chatta tisdagar och torsdagar 19-21. Samt mejla på kontakt@tjejjourenbeata.nu

Vill du veta mer gå till Tjejjourens egna hemsida är www.beata.tjejjouren.se.