Kvinnojourens statistik

Under år 2015 var det drygt 180 kvinnor som hade kontakt med oss, via mejl, telefonsamtal samt besök.
22 kvinnor samt 23 barn bodde i jourens hemliga boende.
Vi genomförde 302 samtalsbesök i vår samtalsmottagning.
För barnen utförde vi 165 stödåtgärder.