Kvinnojourens statistik

Under år 2017 var det totalt 217 kvinnor som hade kontakt med oss, via mejl, telefonsamtal samt besök. 24 kvinnor samt 26 barn bodde i jourens hemliga boende.

Antalet stödinsatser ökade markant i samband med informationskampanjen och filmen Bakom fasaden, men det skedde också en viss ökning resterande del av året. Fram till den sista april 2016 hade kvinnojouren haft 73 individuella kontakter jämfört med 111 individuella kontakter fram till den sista april 2017. Totalt hade Kvinnojouren 2017 kontakt med 74 fler kvinnor än året innan.