Litteratur

LäsaKvinnojouren tipsar här om litteratur som ger en djupare kunskap inom vårt område.

 


Mäns våld mot kvinnor:

 

Motiverande samtal i arbetet med våld i nära relationer. Liria Ortis.  Gothia förlag (2014).                                                                                                                                       Våldets normaliseringsprocess. Eva Lundgren. Roks (2012)
Varför går hon? Om misshandlade kvinnors uppbrottsprocess. Carin Holmberg & Viveka Enander. Kabusa böcker (2011)
Hur går hon? Om att stödja misshandlade kvinnor i uppbrottsprocessen. J, Fries, S Larsdotter, S, Eriksson, H ohlsson (2011).
Våldtäkt & romantik. Katrine Kielos, Moderista (2008)
Våldsutsatta kvinnor – samhällets ansvar. Gun Heimer & David Sandberg, Studentlitteratur (2008).
Straffrätt och mäns våld mot kvinnor. Monika  Burman. Lustus (2007)
Han var väl inte alltid så snäll. Våld mot äldre kvinnor. NCK (2002)
Slagen dam. Eva Lundgren. Brottsoffermyndigheten och Uppsala universitet (2001)
Meningen med våld. P, Isdahl  Gothia (2000)
Mäns våld mot kvinnor. Mona Eliasson. Natur & Kultur (2000)
Vardagens osynliga våld. Marie-France Hirigoyen. Natur och kultur. (2004)
Gud och alla andra karlar. Eva Lundgren. Natur & Kultur (1992).

 

Hedersrelaterat våld:

Hedersmordet på Pela. Lena Katarina Svanberg. Forum (2012)
Rätten att själv få välja.
Astrid Schlytter. Studentlitteratur (2011)
En fråga om heder. Unni Vikan. Ordfront (2010)                             Skönhetsskolan i Kabul.
Deborah Rodrigez.  Norstedts pocket (2009)    
I hederns skugga. Dilek Baladiz. Gothia (2009)
Din heder. Martin Svennon. Skönlitteratur (2009)
Om heder. Unni Vikan. Daidalos (2009)
Honor killing. Ayse Onal. Saqi Books (2008)
Barnbrudar – i nöd och lust. Tina Thunander. Hur religiösa ledare kringgår lagarna och välsignar barnäktenskap (2007)
Ungdomar och hedersrelaterat våld. Bremer Brendler Wrangsjö. Rädda barnen (2006)
Leva sitt liv med familjen i behåll. Hedvig Ekerwald. Rädda Barnen (2004)
Varken hora eller kuvad. Fadela Amara. Pocky AB (2003).
Heder på liv och död: våldsamma berättelser om rykten, oskuld och heder. Åsa Eldén. Acta univeristatis Unsaliensis (2003)
Heder. Boken tar upp hedersbegreppet och de förvridna tillämpningarna av det som gör att vissa flickor inte har rätt till sitt eget liv (2003)
Till salu. Christina Wahldén. Boken tar upp hedersbegreppet och de förvridna tillämpningarna av det som gör att vissa flickor inte har rätt till sitt eget liv (2003)
Överledningshandbok. Sju flickor om sina erfarennheter om att leva i kläm mellan två kulturer. L, Fristort och F, Arbabi. Rädda Barnen (2002).

 

Våldtäkt, sexuella övergrepp och trakasserier:

Utsatt för våldtäkt. Josefin Grände  Gothia (2007)
En riktig våldtäktsman. En bok om samhällets syn på våldtäkt, Katarina Wennstam. Albert Bonniers Förlag (2005).
Flickan och skulden. En bok om samhällets syn på våldtäkt, Katarina Wennstam. Albert Bonniers Förlag (2004)
Brottet, offret och förövaren. Åsa Bergenheim (2005)
Bevisprövning vid sexualbrott. Helena Sutorius (2003)
Liksom våldtäkt, typ. Om ungdomars förståelse av våldtäkt, Stina Jeffner. ROKS och Utbildningsförlaget Brevskolan (1998)
Våldtäkt. Anja Tuckermann.  Författarförlaget (1991)
Patriarkatets våldsamma sammanbrott – och varför våldtäkt finns. Maria-Pia Boëthius. Bonniers (1990).
Våldtäktskrisen. En bruksbok för socialarbetare, poliser, sjukvårdspersonal, jurister, anhöriga m fl, Eva Hedlund m fl. Liber (1983)
Skylla sig själv. Maria-Pia Boëthius. Liber (1976)
Varför just jag? Patricia Dizenzo. Bonniers junior förlag AB (1981)

 

Incest:

Vem vågar tro på ett barn? Birgitta Allmo. Tusculum förlag. (2008)
Karens många ansikten. Richard K Baer. Forum  (2008)
Incest. Att bo i en stulen kropp. K Rathsman. Studentlitteratur (2007)
När det overkliga blir verkligt. Nea Mellberg. Boréa (2002)
Bakom stängda dörrar. Kristina Hansen. Ordupplaget (2002)                                 Incest. Att bo i en stulen kropp. Kerstin Rathsman. Studentlitteratur (2001)
Incest & andra sexuella övergrepp. Ellen Bass & Laura Davis. Ica förlaget (1996)

 

Barn:

När barn som upplevt våld möter socialtjänsten. Maria Eriksson, Elisabeth Näsman Gothia (2011)
Skiljas: barn berättar om våldet. Sophie Arnö. Rädda Barnen (2008).
Mäns våldsutövande-barns upplevelser. Maria Eriksson m fl. Fritzes (2006)
I skuggan  av pappa. Maria Eriksson. Gondolins förlags AB (2003)
Varför berättar de inte? Om att utnyttjas i barnpornografi. Carl Göran Svedin, Kristina Back (2003)

 

 

Feminism, genus och sexualitet:

Alla borde vara feminister. Chimamanda Ngozi Adichie. Albert Bonniers förlag. (2015)                                                                                                                                           Normkritisk pedagogik: Makt lärande o strategier för förändring. J. Bromseth (2010)
Motstånd och fantasi, hitstorien om F. A,Wahl, M, Eduards m, fl.Studentlitteratur (2008)
I en klass för sig: genus, klass och sexualitet bland gymnasietjejer. Fanny Ambjörnsson (2004) Ordfront.
Kön och Känsla.  Maria Bäckman (2003) Samlevnadsundervisning och ungdomars tankar om sexualitet.
Uppror pågår. Feminister i 3 generationer. F Ambjörnsson m fl. Alfabeta förlag (2001).
Att göra kön: om vårt våldsamma behov av att vara kvinnor och män. Ylva Elvin-Nowak & Heléne Thomsson. Bonniers (2003).
Feminism. Lena Gemzöe. Bilda förlag (2003).
Det kallas manshat. Carin Holmberg. Feminista förlag (2003).
Testiklarnas herravälde. Hjördis Levin. En omfattande analys om hur 1800-talets sexuella kvinnoförtryck inte försvann genom ”Den sexuella revolutionen,  utan snarast moderniserades in i vår tid.
Ordination: Vardagsfeminism. Handbok i jämställdhet hemma och på jobbet, Jennie Sjögren. Bokförlaget DN (2003).
Det andra könet. Simone de Beauvoir, Nordstedts (2002)
Fittstim. Linda Skugge m fl. Bokförlaget DN (2000).
Bimbobakslaget. Kristina Thulin & Jenny Östergren. Pandang (2000).
Sireners sång. Nina Björk. W&W (1999).
Under det rosa täcket. Nina Björk. Wahlströms & Widstrand (1996).
Det kallas kärlek. Carin Holmberg. Alfabeta (1993).
Rosario är död. Majgull Axelsson. Brombergs (1989)

 

Prostitution/trafficking:

Varat och varan: Prostitution, surrogatmödraskap och den delade människan. Kajsa Ekis Ekman. Leopard förlag (2011)                                            Maktens slavar. Om trafficking och maffian. L, Cacho. Natur & Kultur (2011)
Överlevare mot alla odds. B Biggs. Pocketförlaget (2008)
Spelat liv. L.Eek.Att köpa eller köpas. Frihet och makt i sexindustrin. Atlas (2002)
Catrine och rättvisan. Hanna Olsson. En bok för alla (1994).

 

Pornografi:

Pornland. How porn has hijacked our sexuality. Gail Dines. Beacon Press (2010)
Koll på porr – skilda röster om sex, pornografi, medier och unga. Mediarådet (2006).
Sex överallt, typ?! Sven-Axel Månsson, Gothia (2006). Om unga deras erfarenheter och kunskaper om pornografi. Vilka konsekvenser de uppfattar att pornografin har för dem.
Lagom är bäst. Unga kvinnors berättelser om heterosexuell samvaro och pornografi. Lena Berg. ROKS och Bilda Förlag (1999).
Pornografi – verklighet eller fantasi? www.roks.se

 

Ätstörningar:

Evelyn Spöke. Maria Hede. En bok för alla (1997).
Och bli ett vackert lik. Maria Hede. Bonnier (2001).

 

Ungdomar och Internet:

Alexandramannen. Vår tids största nätsexhärva. Katia Wager (2009)
Ungdomar, Internet och Sexualitet. Konstruktioner av kön på ungdomssajten ”Snyggast.se”, Jenny Dahl. Studie vid Linköpings universitet (2005).
Sexindustrin på nätet. Aktörer, innehåll, relationer och ekonomiska flöden, Sven-Axel Månsson. Grafiska punkten (2004).

 

Om HBT & Queer:

Vi dansar inte på bordet. Diva Avrahami Pickabook (2007)
Vad är Queer? Fanny Ambjörnsson. Natur och Kultur(2006).
Homo i Folkhemmet. Homo och bisexuella i Sverige 1950-2000 , Martin Andreasson. Anamma böcker AB (2000).

 

Maskulinitet och manlighet:

Med uppenbar känsla för stil. Stephan Mendel-Enk. Atlas (2005)
Maktens olika förklädnader – Kön, klass &etnicitet i det postkoloniala Sverige. (2002)   Molina & Mulinari. Atlas förlag
Kukbruk: en bok om kärlek, känslor och kön för unga killar och andra undrande. Manne Forsberg (2004) Stockholm; Wahlström & Widstrand.
Manlighetens mång ansikten. T, Johansson & J. Kuosmanen (2003) Liber
Sexualitetens omvandlingar: politisk lesbiskhet, unga kristna och machokulturer.  T, Johansson & P, Lalander (2003) Daidalos
Maskuliniteter. Robert Connell (1996). Göteborg, Diadalos.