Länkar

Organisationer

Kvinnofridslinjen, kvinnofridslinjen.se/ Nationell kvinnofridslinje för kvinnor som utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp. Gratis och öppet dygnet runt

ROKS, roks.se/ Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige.

Unizon, unizon.se samlar kvinnojourer, tjejjourer och andra stödverksamheter.

BRIS, bris.se/ Barnens rätt i samhället.

RSCI, Riksorganisationen stödcentrum mot incest, rsci.nu/

HOPP, riksföreningen mot sexuella övergrepp hopp.org/

BOJ, Brottsofferjourernas riksförbund, organiserar lokala brottsofferjourer som ger information och stöd till brottsoffer, anhöriga och vittnen boj.se/

Rädda barnen, rb.se/

Kvinnofronten, kvinnofronten.nu/

Nationell tjejjoursportal, tjejjouren.se/ för unga tjejer där man kan få råd och stöd och ställa frågor samt komma i kontakt med en tjejjour.

 

Organisationer som arbetar med hedersrelaterat våld och förtryck

Elektra, http://www.elektra.fryshuset.se/ mot hedersrelaterat förtryck.

Rädda barnen , http://www.flicka.nu/ för tjejer som lever i två kulturer

Glöm aldrig Pela och Fadime, http://www.pelafadime.se/ vänder sig till utsatta kvinnor och tjejer med invandrarbakgrund

Kärleken är fri, http://www.dinarattigheter.se/ informationssida för skolelever

Systerjouren Somaya, http://www.somaya.se/ stödboende, jourtelefon för våldsutsatta kvinnor med utländsk eller muslims härkomst.

Hedersrelaterat våld på grund av sexuell läggning, http://www.hbtheder.se

Myndigheter

Riksdagen, http://www.riksdagen.se/

Brottsförebyggande rådet, http://www.bra.se/

Kvinnofridsportalen, http://www.kvinnofrid.se/

Justitiedepartementet, justitie.regeringen.se

Brottsoffermyndigheten, http://www.brottsoffermyndigheten.se/

Näringsdepartementets jämställdhetsenhet, www.regeringen.se/sb/d/2593

Polisen, http://www.polisen.se/

Lästips

jamstall.nu Jämställ.nu är ett verktyg för det dagliga arbetet med jämställdhet och jämställdhetsintegrering.

Bang  bang.se

Genus genus.se

Tidskrift för genusvetenskap tidskrift.nu

Feministiskt perspektiv feministiskt perspektiv.se

Kvinnojourer och tjejjourer i Sverige

Kvinnojourer som är medlemmar i ROKS kan du hitta genom att gå in på http://www.roks.se/, i rutan ”Hitta en jour” kan du söka på jourer från hela landet.

Kvinnojourer som är medlemmar i SKR eller ROKS kan du hitta genoma att gå in på http://www.kvinnojour.com/ fyll i uppgifter i rutan ”Hitta en jour nära dig”.