Bechdel-testet – hur framställs kvinnor på film?

Ett nyligen populariserat sätt att granska filmer utifrån ett feministiskt perspektiv är det så kallade Bechdel-testet. Testet är dock inte nytt i sig, utan presenterades redan under 80-talet av serietecknaren Alison Bechdel som är upphovskvinna till serien ”Dykes to watch out for”. I en dessa seriestrippar (”The rule”, 1985) använder en av karaktärerna ett särskilt test för att avgöra om hon vill se en film eller inte. Filmen är tvungen att uppfylla ett antal kriterier, nämligen:

  1. Filmen måste innehålla minst två kvinnor,
  2. Som pratar med varandra,
  3. Om något annat än en man.

Olika varianter har sedan dess lyfts fram, till exempel har det första kriteriet ibland omdefinierats till att ”filmen måste innehålla minst två namngivna kvinnliga karaktärer”.

Vid granskningar som använt sig av detta test har det visat sig att en majoritet av de filmer som spelas in inte uppfyller dessa kriterier. Anita Sarkeesian, en mediekritiker och skapare av Feminist Frequency som jobbar för jämställdhet i media och populärkultur, använde testet för att granska och sedan underkänna 7 av de 9 filmer som nominerats till en Oscar för bästa film under 2012. (http://blogg.dn.se/leonelsguldkorn/2012/02/17/oscarsfilmerna-2012-underkanns-av-feminist/) Under 2013 gjorde DN en genomgång av de senaste årens svenska storfilmer och deras genomgång visade att 20 av 30 filmer inte klarade testet.

Det är anmärkningsvärt att så få filmer klarar detta test just eftersom det är så enkelt. Hanna Gustafsson från genusfolket.nu skriver att: ”Testet säger till exempel
ingenting om hur feministisk en film är. En sexistisk film kan utan vidare klara testet med råge. Det står till exempel inget i testet om att kvinnorna måste ha någon av huvudrollerna i filmen. Det står heller ingenting om vad kvinnorna måste prata om.” Hon exemplifierar med att en av filmerna i DNs granskning får godkänt i testet för att två kvinnor i filmen pratar med varandra om shopping.

Bechdel-testet är ett lämpligt test för att granska hur kvinnor syns och framställs på film och i tv-serier. Även om filmer och tv-serier bara är fiktion visar det likväl på de strukturer som finns i samhället, där män ses som aktiva och handlingskraftiga och kvinnor hela tiden förhåller sig till det männen gör. Genom att skapa en diskussion om vilka budskap många filmer sänder ut och vad vi kan göra för att förändra denna ensidiga bild av både män och kvinnor kan vi få ett annat medieklimat.

Vill du läsa mer om Bechdel-testet?
http://rateyourmusic.com/list/Six_o_the_Clock/the_bechdel_test

http://h2g2.com/approved_entry/A44922486

http://www.svd.se/kultur/litteratur/fa-bocker-klarar-bechdel-testet_6095541.svd

http://www.guardian.co.uk/science/punctuated-equilibrium/2010/nov/24/2

http://www.genusfolket.se/genus/de-skadliga-konsrollerna-pa-vita-duken/

http://blogg.dn.se/leonelsguldkorn/2012/02/17/oscarsfilmerna-2012-underkanns-av-feminist/