Anmäl sexistisk reklam

Har du sett en reklam som du anser vara sexistisk, nedvärderande eller på något sätt är diskriminerande för kvinnor? Vi på kvinnojouren Ellinor arbetar för att skapa debatt kring könsstereotyper och sexualisering av kvinnor i reklam. Därför anmäler vi reklam som kan uppfattas som könsdiskriminerande. Könsdiskrinminerande reklam är till exempel:

–          Reklam som framställer kvinnor eller män som rena sexobjekt och som kan anses kränkande (sexistisk reklam).

–          Reklam som konserverar en otidsenlig syn på könsrollerna och som framställer kvinnor eller män på ett nedvärderande sätt (schabloniserande reklam).

–          Reklam som på något annat nedvärderande sätt är uppenbart könsdiskriminerande för kvinnor eller män.

Har du sett en reklam som faller inom ramen för det som beskrivs ovan? Nedan beskriver vi hur du gör för att anmäla den till Reklamombudsmannen eller hur vi kan hjälpa dig att göra det.

Vill du själv anmäla reklamen?

En anmälan måste göras skriftligt och enklast är att använda anmälningsformuläret som finns på reklamombudsmannens hemsida. Anmälan måste innehålla namn och kontaktinformation samt en motivering om varför du anser att reklamen strider mot ICC:s regler.

Du kan inte skicka in en anmälan anonymt och annonsören får alltid ta del av anmälan. Privatpersoners namn publiceras dock inte i besluten. Annonsören får yttra sig över anmälan i de flesta fall, men det krävs inte om reklamen frias. Är anmälan bristfällig kan Reklamombudsmannen begära kompletterande uppgifter och i så fall avvisas anmälan om den inte kompletteras.