Tjejjouren Beatas föreläsningar är lysande!

När vi på Ljungs skola utbildat elevskyddsombud har vi haft stor glädje av tjejerna i Tjejjouren Beata, som föreläst hos oss.

Arbetsmiljön i skolan är i de flesta fall relativt vettig – sett ur ett fysiskt perspektiv – men mycket återstår att jobba med inom det psykosociala området. Eller återstår…? Bättre uttryckt är kanske att det är viktigt att hela tiden arbeta med dessa frågor eftersom människor ändras, grupper ändras, vilket betyder att vi aldrig kan bli färdiga, klara, med den psykosociala arbetsmiljön.

Det krympande livsrummet
Upplevelser under arbetsdagen påverkar oss liksom hur vi har det under vår fritid. För många är inte fritid detsamma som fri tid, den fylls med allhanda måsten och krav. Här är Tjejjourens berättelse om det krympande livsrummet lysande! Den handlar om en killes sätt att skapa makt i ett förhållande och ta den totala kontrollen.

Det jag gillar i denna berättelse är att den lätt kan överföras till kompisars och bästisars förhållanden. I skolan, där jag har mitt arbete, finns allt som oftast detta maktspel mellan kamrater – mellan tjejer och tjejer, mellan killar och killar och förstås mellan killar och tjejer. I sanning är detta förödande för arbetsmiljön. Energikrävande, kränkande, sänkande, tystande och sätter stopp för utveckling.

Många positiva omdömen
Våra elevskyddsombud ska kunna bli observanta på vår gemensamma arbetsmiljö och tidigt kunna rapportera negativa tendenser. Vi brukar säga att de ska fungera som brandvarnare, ge signal på röken, innan det brinner. Och naturligtvis vara medvetna om vilka det är som tar för sig mer på andras bekostnad.

Vi har haft ett gemensamt föräldramöte där även idrottsledare i lokala föreningar inbjöds. Tjejjouren Beata höll i hela föreläsningen och många positiva omdömen från åhörande kom fram efteråt. Så ständigt aktuella frågor fick en bra belysning, gav oss idéer, skärpte vår syn!

Inga påhopp
Och till sist. Det känns bra att under hösten få lyssna till tjejerna i Tjejjouren Beata vid ytterligare tre tillfällen. Personligen sätter jag värde på att grabbarna i åhörarskaran inte behöver känna sig ett dugg påhoppade. Föreläsarna har tydligt talat om att de representerar en grupp som hjälper unga kvinnor och att det finns en mansjour dit killar och unga män kan vända sig.

Målgruppen som Beata träffar under hösten är elevskyddsombud i sjuan samt gymnasiet år ett.

Christer Hagström, lärare Ljungs skola