En annan bild av våldtäkter?

I medias rapportering och i den allmänna debatten får överfallsvåldtäkter och gruppvåldtäkter stort utrymme. Inte lika ofta tas våldtäkter inom nära relationer upp. I en kartläggning av den polisanmälda våldtäktsbrottsligheten som Brå gjort, framträder en annan bild.

Kartläggningen visar att överfallsvåldtäkter och gruppvåldtäkter utgör drygt 10 procent vardera av de anmälda fullbordade våldtäkterna (och dessa två kategorier överlappar i viss mån varandra). Det kan vara lätt att tro att överfallsvåldtäkterna utgör samtliga utomhusvåldtäkter, men de utgör drygt 40 procent av de anmälda våldtäkter som begås utomhus.

Förövaren känner oftast offret
Kartläggningen visar också att den största kategorin av våldtäkter – då man ser till relationen mellan offer och gärningsman – är våldtäkter i nära relationer. Det betyder att gärningsmännen är offrets nuvarande eller före detta make, sambo eller pojkvän, eller – när det gäller minderåriga barn – att gärningsmannen tillhör offrets familj eller släkt.

En stor del av de polisanmälda våldtäkterna är alltså en typ av våldtäkter som mer sällan uppmärksammas i den allmänna debatten. Dessutom är detta mönster sannolikt än tydligare i den faktiska våldtäktsbrottsligheten, det vill säga inklusive de våldtäkter som inte anmäls till polisen.

Systematiskt våld
Ett annat resultat är att det i drygt 60 procent av fallen även anmäls andra brott, då våldtäkter i nära relationer anmäls. Ofta handlar det om misshandel, inte sällan i kombination med hot. Detta visar att våldtäkten ofta inte är en enstaka händelse, utan snarare ingår i ett mönster av utsatthet.

Det är angeläget att medierapporteringen och den allmänna debatten om våldtäkter är nyanserad. Vi menar att det är viktigt med en kunskapsbaserad bild av våldtäktsbrottslighet för att kunna förebygga och utreda våldtäktsbrottslighet, öka anmälningsbenägenheten och ge våldtäktsoffer bättre stöd och vård.

BRÅ:s kartläggning ”Våldtäkt”
En kartläggning av polisanmälda våldtäkter (Brå-rapport 2005:7), innehåller detaljerade uppgifter om de polisanmälda våldtäkterna och ska ses som en fördjupning av – och komplement till – kriminalstatistiken.

Lotta Nilsson och Erik Grevholm
utredare respektive enhetschef, Brottsförebyggande rådet

Denna krönika har tidigare publicerats på Brottsförebyggande rådets webbplats, www.bra.se.