Vad vi kan erbjuda

Vi har drygt 30 års erfarenhet av att möta våldsutsatta kvinnor. Vi arbetar med hjälp till självhjälp i syfte att stärka kvinnorna. För att kvinnorna ska kunna gå vidare i livet, mer självständiga och känna att det är de själva som har makten över sina egna liv.

Vi kan erbjuda boende. Tillgång till anställd personal finns dagtid. Möjlighet till ideell kontaktkvinna kan finnas övrig tid. Vår personal har socionom eller liknande högskoleutbildning. Vi har även steg 1 kompetens inom Psykoterapi med KBT inriktning.

I vårt boende får man dela lägenhet med någon kvinna och eventuella barn. Kvinnorna har ett eget rum, men delar kök, badrum och vardagsrum. Det är viktigt att det görs en bedömning om det här är rätt typ av boende för den kvinna som erbjuds boende hos oss.

Vi erbjuder:

-Hemligt boende

-Samtal (stödjande, bearbetande)

-Praktiskt stöd (söka lägenhet, besöka myndigheter, stödjande i rättegång)

-Ansökningsstöd (skyddade personuppgifter, skilsmässa, underhåll, bostadsbidrag, skola,  barnomsorg)

-Barnansvarig personal (som har fokus på barnets situation)

-Ideell kontaktkvinna

-Fikaträffar och andra aktiviteter.

Husdjur:

Många kvinnor och barn vill inte lämna hemmet utan sina husdjur, eftersom de riskerar fara illa om djuren blir kvar hos förövaren. I vårt boende har man möjlighet att ta med husdjur. Kontakta oss för mer information:

013-134384