Säkerhet

Ny identitetEnligt statistik från Brottsförebyggande rådet riskerar cirka 16 kvinnor per år att dödas i samband med kvinnomisshandel, ofta i samband med en separation.

Trots att det inte är förutsägbart i enskilda fall, kan vissa förhållanden bedömas som faktorer som ökar risken för allvarliga skador eller dråp/mord. Det är viktigt att diskutera riskfaktorer med kvinnor som utsatts för våld och att genomföra en säkerhetsplanering för kvinnan och eventuella barn.

Bedömning om risk för allvarliga skador kan även behöva innehålla en bedömning av risk för att kvinnan begår självmord.

En del i säkerhetsplaneringen för kvinnor som väljer att återvända hem är att diskutera vad hon hittills har gjort – och vad hon kan göra – för att minimera risker för sig själv och eventuella barn.

Det finns även olika bedömningsverktyg för att bedöma risken för våld, som framförallt polisen och socialtjänsten använder sig av. Bedömningsinstrumenten är en form av checklista med frågor som gör att man lättare kan bedöma skyddsinsatser. SARA är en strukturerad och vetenskaplig checklista om risken för framtida våld. Ett annat riskbedömningsinstrument är PATRIARK som används när det finns risk för hedersrelaterat våld. Ytterligare en är FREDA som används inom Socialtjänsten.