Hälso- och sjukvården

Personer som jobbar inom hälso- och sjukvård kommer ofta i kontakt med kvinnor som utsatts för mäns våld. De har en viktig uppgift i att ta misshandeln på allvar och försöka hjälpa kvinnan.

Så här motiverar Socialstyrelsen varför det är viktigt för personal inom hälso- och sjukvård att ha kunskap om mäns våld mot kvinnor: ”Våld mot kvinnor är ett sammansatt och mångfacetterat problem. Det omfattar såväl rättsliga som sociala och hälso- och sjukvårdsaspekter. Våldet medför också samhällsekonomiska konsekvenser.

Framför allt medför det många gånger stora lidanden för den enskilde och barn i våldets närhet. Våld och övergrepp mot kvinnor – såväl fysiskt som psykiskt – är viktiga orsaker till sjuklighet. Det ställer krav på vårdpersonalens kunskaper om förekomst av våld mot kvinnor, symtom och konsekvenser.

Ett bra bemötande kan göra att patienten känner sig trygg nog att berätta om sin situation. Förutom akutsjukvården kan ärenden som gäller kvinnomisshandel aktualiseras inom ett flertal verksamhetsområden inom hälso- och sjukvården.”

Baserat på vetenskap
Läs mer i Socialstyrelsens rapport ”Våldsutsatta kvinnor”. Rapporten är en kunskapsöversikt och baseras på vetenskap och/eller beprövad erfarenhet. Nationellt centrum för kvinnofrid har tagit fram massor olika typer av material till hälso- och sjukvården. Läs mer på www.nck.uu.se