Statistik

Statistiken från brottsförebyggande rådet visar att varje dag anmäls i Östergötland tre fall av misshandel på kvinna av en man de har eller haft en relation med. Räknar man in mörkertalet, alltså de misshandelstillfällen som förekommer utan att bli anmälda, så är det cirka tolv kvinnor varje dag som blir misshandlade av män de känner, bara i Östergötland. .

Statistik för hela Sverige

I hela Sverige under år 2012 anmäldes 12 903 misshandelstillfällen mot kvinnor över 18 år i en nära relation. Eftersom Brottsförebyggande rådet, Brå, räknar med att mörkertalet är fyra gånger så mycket, innebär det att siffran över vad som verkligen sker snarare ligger kring 49 000 misshandelsfall, det vill säga drygt 130 misshandelsfall per dag av en man som de har eller har haft en relation med.

Sammanfattning av statistik i Östergötland

Misshandel mot kvinna
2012 anmäldes 752 fall av misshandel mot kvinna över 18 år i Östergötland år som begicks av en man som kvinnan har eller har haft en nära relation med.
2012 anmäldes 46 fall som klassas som grov kvinnofridskränkning.
I Linköpings kommun anmäldes samma år 323 fall av misshandel av kvinna över 18 i nära relation, samt 22 fall av kvinnofridskränkning.

Våldtäkt
2012 anmäldes 147 fall av fullbordade våldtäkter mot kvinna över 18 år i Östergötland. 132 av dessa skedde inomhus, vilket visar att det inte är överfallsvåldtäkter av okända män som är det vanliga. De flesta våldtäkter sker av någon som kvinnan har eller haft en relation med eller någon i bekantskapskretsen på till exempel en fest.
Statistik kan vara svår att ta till sig, och därför gör vi en jämförelse: inte ens om man räknar ihop alla anmälda inbrott i hus, alla personrån och alla skattebrott som begicks i Östergötland under år 2012, så kommer man upp i samma siffor som för misshandel mot kvinnor. Misshandel mot kvinnor är ett enormt samhällsproblem som medför både psykiska, fysiska och ekonomiska konsekvenser.

Som tidigare sagt så vet vi att mörkertalet är stort. Brottsofferförebyggande rådet uppskattar att endast 20-25 % av allt våld mot kvinnor annmäls till polisen. Kvinnojourerna räknar med samma mörkertal. Vi träffar många kvinnor som inte vill anmäla brottet som skett pga olika anledningar. Många vill bara glömma och gå vidare, men för den egna läkningsprocessen kan det vara viktigt att sätta göra en anmälan både för sin egen skull men också för att gärningsmannen ska förstå att han gjort är en brottslig handling. Mäns våld mot kvinnor är alltså ett enormt problem i samhället, som gör att också kostar samhället massor pengar. Vill du läsa mer om statistik gå in på Brottsförebyggande rådets hemsida www.bra.se

Grov kvinnofridskränkning
År 2000 infördes ett nytt brott i Brottsbalken, för att kunna döma män som är elller har varit sammanboende med en kvinna under äktenskapsliknande former och upprepade gånger har utövat våld eller andra straffbara gärningar mot en närstående kvinna.

Syftet med lagstiftningen om grov fridskränkning är att angripa fall av systematisk kränkning. Sådana fall kan omfatta ett flertal handlingar som var och en för sig har ett lågt straffvärde och är svårt att få nåt straff för. De kränkningar som avses är exempelvis misshandel (både psykisk och fysisk), ofredande, hemfridsbrott och sexuellt tvång. Brottet grov kvinnofridskränkning möjliggör därmed en sammanvägd bedömning.