Sexuella övergrepp

TafsandeAtt få sina fysiska gränser och sin integritet kränkt genom att bli sexuellt berörd mot sin vilja är ett mycket allvarligt brott. Det spelar ingen roll om det är en pojkvän eller en nära vän som inte accepterar att deras flickvän inte vill bli smekt vid ett visst tillfälle, eller om det rör sig om en totalt främmande man som överfaller en kvinna på en mörk skogsväg och våldtar henne.

I båda fallen är det sexuella övergrepp och ingen har rätt att förgripa sig på en annan människa.

Tvärtemot vad många tror, är det inte överfallsvåldtäkter som är de vanligaste. Det är mycket vanligare att kvinnor blir våldtagna av någon de känner, på en fest eller i sitt hem.

Vad är en våldtäkt?

En våldtäkt är ett oerhört integritetskränkande brott. Det är våldtäkt att tvinga en annan människa till sex eller till samlag genom hot, våld eller genom att droga personen.

I lagens ögon krävs det oftast att en man fört in sin penis eller något annat föremål i kvinnans vagina, mun eller analöppning för att gärningen ska betecknas som våldtäkt.

Det finns många andra sexuella handlingar och omständigheter som är lika kränkande och allvarliga, men som lagen inte benämner som våldtäkt. Det kan till exempel röra sig om att bli tvingad att onanera åt någon annan och sedan få sperma sprutad över sig.

Att det i lagens ögon inte ses som en våldtäkt betyder inte att det inte är brottsligt. Om någon har tafsat på dig eller haft sex mot dig mot din vilja, ska du ändå polisanmäla övergreppet. Läs mer om det under ”Vad är sexuellt utnyttjande” och ”Vad säger lagen”.

”Kompis”-våldtäkter vanligast
I motsats till vad många tror är det betydligt vanligare att en kvinna blir våldtagen av någon hon känner, än att hon blir påhoppad av en okänd man utomhus.

Enligt en undersökning av Stina Jeffner begås högst 30 procent av alla våldtäkter av en okänd förövare. Det innebär att det är betydligt större risk att bli våldtagen hemma eller på en fest bland kompisar, än i skogen på vägen hem från festen.

Den allra vanligaste våldtäkten är den som sker inom ett förhållande. Det är också den våldtäkten som kvinnor är minst benägna att anmäla. Men att bli våldtagen av en sin man eller pojkvän är minst lika allvarligt som att bli våldtagen av en okänd man.

Skulden läggs ofta på kvinnan
Det finns många myter kring våldtagna kvinnor och kring våldtäktsmän. Männens agerande förklaras ofta med att de av naturen har så stark sexualdrift att de inte kan ”hejda sig”, och istället ifrågasätts kvinnans beteende och trovärdighet.

Det sker ofta genom att kvinnans sexualitet angrips. Kvinnor som har blivit våldtagna klandras för att ha ”bett om det” genom att ha haft för utmanande kläder, ett förföriskt beteende eller på grund av att de haft sex med gärningsmannen eller dennes kompis vid ett tidigare tillfälle.

Men en våldtagen kvinnas urringade tröja, eller korta kjol, eller för den delen hennes tidigare sexuella erfarenheter, saknar betydelse. Att en kvinna följt med en man hem från krogen eller litat på sin pojkvän ska aldrig kunna användas emot henne som en ”förmildrande omständighet”, om hon sedan blivit våldtagen.

Ett nej är alltid ett nej, och en våldtäkt är alltid mannens ansvar.

Sexuellt utnyttjande

Sexuellt utnyttjande är oftast precis lika allvarligt som en våldtäkt, men lagen skiljer de båda brotten åt. Sexuellt utnyttjande innebär att en person utnyttjar någon som är i en beroendeställning, för sina egna sexuella behov. Med beroendeställning menas till exempel ett barn gentemot en vuxen.

Det är också sexuellt utnyttjande när en person har sex med någon genom att utnyttja att denne är berusad eller i annat hjälplöst tillstånd, eller lider av en psykisk störning.

Skillnaden mellan våldtäkt och sexuellt utnyttjande handlar framförallt om ifall gärningsmannen utnyttjat att kvinnan är i ett tillstånd där hon inte kan försvara sig, eller om det är han som har försatt henne i ett sådant tillstånd – genom att droga henne eller genom att använda hot eller våld.

Att kvinnan är berusad saknar alltså betydelse om mannen är hotfull eller våldsam.

Vad säger lagen?

Att lagen skiljer på våldtäkt och sexuellt utnyttjande innebär att en del våldtäkter i dag bedöms som sexuellt utnyttjande.

Det finns olika grader av våldtäkt, beroende på hur grovt våld som använts. En våldtäkt bedöms enligt lagen som grov när den är utdragen, när kvinnan blivit hotad med vapen eller när gärningsmännen varit flera. Oavsett om en våldtäkt betecknas som grov eller inte i lagens ögon, är det alltid ett oerhört allvarligt brott.

Så står det i lagtexten

Brottsbalkens andra avdelning, 6 kapitlet om Sexualbrott, de tre första paragraferna:

1 § Den som genom misshandel eller annars med våld eller genom hot om brottslig gärning tvingar en person till samlag eller till att företa eller tåla en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, döms för våldtäkt till fängelse i lägst två och högst sex år.

Detsamma gäller den som med en person genomför ett samlag eller en sexuell handling som enligt första stycket är jämförlig med samlag genom att otillbörligt utnyttja att personen på grund av medvetslöshet, sömn, allvarlig rädsla, berusning eller annan drogpåverkan, sjukdom, kroppsskada eller psykisk störning eller annars med
hänsyn till omständigheterna befinner sig i en särskild utsatt situation.

Är ett brott som avses i första eller andra stycket med hänsyn till omständigheterna vid brottet att anse som mindre grovt, döms för våldtäkt till fängelse i högst fyra år.

Är brott som avses i första eller andra stycket med hänsyn till omständigheterna vid brottet att anse som mindre grovt, döms för våldtäkt till fängelse i högst fyra år. Är brott som avses i första eller andra stycket att anse som grovt, döms för grovt sexuellt tvång till fängelse i lägst fyra och högst tio år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall
särskilt beaktas, om våldet eller hotet varit av särskilt allvarlig art eller om fler än en förgripit sig på offret eller på annat sätt deltagit i övergreppet eller om gärningsmannen
med hänsyn till tillvägagångssättet eller annars visat särskild hänsynslöshet eller råhet. Lag (2013:365).

2 § Den som, i annat fall än som avses i 1 § första stycket, genom olaga tvång förmår en person att företa eller tåla en sexuell handling, döms för sexuellt tvång till fängelse i högst
två år.

Detsamma gäller den som genomför en annan sexuell handling än som avses i 1 § andra stycket med en person under de förutsättningar i övrigt som anges där.

Är brott som avses i första eller andra stycket att anse som grovt, döms för grovt sexuellt tvång till fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om fler än en förgripit sig på offret eller på annat sätt deltagit i övergreppet eller om gärningsmannen annars visat särskild hänsynslöshet eller råhet.
Lag (2005:90).

3 § Den som förmår en person att företa eller tåla en sexuell handling genom att allvarligt missbruka att personen befinner sig i beroendeställning till gärningsmannen döms för sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning till fängelse i högst två år.

Är brottet grovt, döms för grovt sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning till fängelse i lägst sex månader och högst fyra år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om fler än en förgripit sig på offret eller på annat sätt deltagit i övergreppet eller om gärningsmannen annars visat särskild hänsynslöshet. Lag (2005:90).

Läs övriga 4 § – 15 § paragrafer på Notisum.se