Pornografi

Pornografi föreställer ofta flickor/kvinnor på ett objektiviserande, förnedrande och kränkande sätt. Pornografi påverkar oss människor och får ibland ödesdigra konsekvenser då kvinnor blir utsatta för övergrepp hämtade från pornografin. För att inte tala om de övergrepp som begås när pornografi produceras!

Ordet pornografi kommer från grekiskan och är sammansatt av orden porne som betyder ”hora”, ”prostituerad”, grapho som betyder ”skriva”,  teckning”. Det innebar ursprungligen den grafiska avbildning av kvinnor som sexuella handelsvaror. I dagens debatt om pornografi syftar man oftast på den pornografi där sexuellt umgänge återges. Viktig att notera är att det finns en skillnad mellan pornografi och erotik, där erotik egentligen skall definieras som konst med ett sensuellt innehåll, men som idag ofta används felaktigt som ett mer smickrande namn för pornografi.

Porrindustrin vänder sig huvudsakligen till heterosexuella män. Bilderna i ”normalporren” också kallad mainstreampornografin är uppbyggda så att mannen som konsumerar pornografi ska kunna tänka sig in i att det är han- -tittaren som använder objektet flickan/kvinnan på bilderna eller filmerna.

Sexualiteten är såväl en biologisk som en social konstruktion och det innebär både att allas syn på sexualitet och sexuella handlingar är föränderliga och att sexualiteten har sett olika ut i olika samhällen och tider. Människor lär sig att tända på minnen av tidigare sexuella erfarenheter, likväl så lär sig porrkonsumenten att tända på det den ser, som objektifieringen och förnedringen av kvinnor. Här blir det också en skillnad mellan män och kvinnor då mannen oftast förväntas tända på att förnedra medan kvinnan förväntas tända på att bli förnedrad.

Enligt Mediarådets rapport ”Koll på porr” svarar 91.1% av alla killar och 57,4 % av tjejerna i högstadiet att de har tittat på porrfilm, . Vi bör vara medvetna om att pornografi påverkar precis som allt annat omkring oss. Vi påverkas antingen vi vänjer oss, tycker om det, eller äcklas. Oavsett känslor så bör pornografin diskuteras utifrån vad det gör med oss, vad syftet är när män ska tända på att kvinnor blir kränkta eller våldtagna. Vi ska heller inte tro att det vi ser är fantasi utan det handlar om riktiga kvinnor och män som blir utsatta eller utsätter varandra för riktiga handlingar.

Ideologisk grund – sambandet mellan porr och våld
En av Roks och kvinnojourernas fokusfrågor är att bekämpa pornografin på alla områden isamhället. Kvinnojoursrörelsens praktiska erfarenheter visar en tydlig koppling mellan pornografi och våld mot kvinnor. Roks vet också att hotellens arbetsmiljö påverkas negativt om anläggningen har ett pornografiskt tv-utbud. Kvinnor som arbetar på hotell som tillhandahåller pornografi i TV-utbudet, utsätts inte sällan för kränkningar och förolämpningar av pornografiintresserade gäster. Detta har fackliga representanter vittnat om i åratal. Att säga nej till att erbjuda och på det sättet ekonomiskt gynna pornografi är därför en markering mot utnyttjande och förnedring av flickor och kvinnor som arbetar på anläggningarna, läs mer om Porrfritt på Roks hemsida.

Vill du läsa mer?

Det finns även de som jobbar med sexualbrottsförövare som vittnar om killars egna kopplingar till pornografi och de sexuella övergrepp de utsatt någon för läs polisen Nina Rungs debattartikel här

Zozan Inci ordförande Roks skriver en debattartikel om pornografi här

Kvinnolobbyns, Roks och Unizons porrfritt manifest