Kategoriarkiv: Alla nyheter

Kommer alla ungdomar tillbaka till skolan i höst?

Om någon vecka är det dags för sommarlov, något de allra flesta barn och ungdomar ser fram emot. Att åka till något badställe, cykla i linne och shorts under solens värmande strålar, vara ute med kompisar på sena ljusa sommarkvällar, kanske uppleva en sommarflirt. Detta är saker som de flesta av oss tar för givet. Men det finns grupper, framför allt gruppen tonårstjejer som lever i en hederskontext, där dessa aktiviteter inte är möjliga. Våld i hederns namn förekommer i samhällen eller grupper med starkt patriarkala familjesystem och gruppcentrerat skamtänkande. Kontroll över kvinnors sexualitet är centralt. Sommarlovet är en tid … Läs mer

Läs mer →

Våld mot kvinnor är en fråga för alla

Denna artikel publicerades på debatt i Corren 25 november 2016.   Den 25 november är FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor och tjejer. Våldet mot kvinnor är inte en isolerad fråga utan angår hela samhället. Våldets omfattning är stor, flera nationella och internationella forskningsrapporter har oberoende av varandra kommit fram till att drygt 40 procent av världens kvinnor och tjejer någon gång under sitt liv utsätts för mäns våld eller hot om våld. Våld mot kvinnor, tjejer och barn är den yttersta formen av ett ojämställt samhälle. Vi arbetar för att kvinnor och barn ska få leva … Läs mer

Läs mer →

Förbud mot sexköp är helt rätt

Vår debattartikel som publicerades i Corren den 28 september 2016.  Förbudet mot köp av sexuell tjänst har haft avsedd effekt, skriver Kvinnojouren och Tjejjouren i Linköping. Vi vill på Kvinnojouren och Tjejjouren uppmärksamma och visa vårt stöd för den omdiskuterade sexköpslagen. Lagen innebär i korthet att det är förbjudet att köpa sexuella tjänster men lagligt att sälja dem, straffet är böter eller fängelse i högst ett år. Vi anser att förbudet mot köp av sexuell tjänst är mycket viktigt då granskningar har visat att det har haft avsedd effekt och är av stor betydelse för att förebygga och bekämpa prostitution … Läs mer

Läs mer →

Låt nyanlända få utbildning i jämställdhet

I samband med Internationella kvinnodagen vill vi passa på att uppmärksamma att jämställdhetsarbete gett goda resultat för att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Sverige har arbetat med jämställdhet på olika plan i många år, för att män och kvinnor ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Vi har kommit en bra bit på väg, även om det finns mycket kvar att arbeta med. Ett stort och viktigt arbete är integrationsarbetet för våra nyanlända medmänniskor. Kommer man från ett land där starkt patriarkala idéer genomsyrar normer och lagar i samhället, där kvinnors … Läs mer

Läs mer →

FN´s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor.

Kvinno– och Tjejjouren uppmärksammade i samband med den dagen,  alla de kvinnor och barn som har sökt stöd hos oss under året och därmed velat förändra sin situation av våld och förtryck. Vi skrev också en artikel som du kan läsa nedan, som publicerades på debattsidan i Corren. På Kvinno- och Tjejjouren möter vi kvinnor och barn som blir utsatta för mäns våld. Våldet visar sig på flera sätt, det psykiska våldet är det mest förekommande, kvinnor berättar om hur de i ord ständigt blir nervärderade, kränkta och utsatta för hot. Det fysiska våldet är allt från hårdhänthet, till knuffar, … Läs mer

Läs mer →

Tydligare feministiskt integrationsarbete behövs

Mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck är ett stort problem i samhället. Ett nu ökande problem är hederskulturen med den kontroll, tvång och våld som sker mot framförallt unga tjejer i Sverige. Det innebär ett bakslag i svenskt jämställdhetsarbete. Hederskulturen är kopplad till normer om kvinnlig oskuld och används för att styra flickors och kvinnors sexualitet. Flickor och kvinnor begränsas i sitt handlingsutrymme och pojkar och män fostras till att kontrollera sina systrar och fruar. För vissa är tillgången till utbildning, arbete, inflytande och delaktighet starkt begränsad. Flera är utsatta för psykiskt och fysiskt våld och några … Läs mer

Läs mer →

Statistik 2014

215 kvinnor har under året sökt olika typer av stöd hos oss och vi har utfört ca 2000 stödåtgärder. En stödåtgärd kan vara ett samtal, följa med till socialkontor eller andra myndigheter, vara stöd i rättegång, hjälp med andra praktiska uppgifter. Vi har haft 409 samtalsbesök där vi genomfört samtal som kan vara akuta, krissamtal, stödsamtal eller bearbetande samtal. 24 kvinnor  och 16 barn har bott i vårt hemliga boende. Ca 380 personer har tagit del av våra föreläsningar och informationer under 22 tillfällen. Tjejjouren har haft kontakt med ytterligare 240 tjejer  via chatt eller telefon och utförde total 585 stödåtgärder, vilket är en fördubbling av antalet stödsökande jämfört med tidigare år. … Läs mer

Läs mer →

Hyresvärdar kan förebygga våld

Det finns många sätt att förebygga våld. Inför den 8:e mars ville vi uppmärksamma Initiativet Huskurage. Vi på kvinnojouren hoppas att så många hyresvärdar och bostadsrättsföreningar som möjligt ska vilja använda sig av policyn som ett steg i att förebygga våld. Initiativet Huskurage är ett initiativ framtaget av kriminologen och genusvetaren Nina Rung och Peter Svensson som arbetar med våldsprevention och civilkurage. Kvinno- och Tjejjouren vill här med uppmärksamma initiativet och påminna alla hyresvärdar och bostadsrättsföreningar samt om att denna policy är framtagen och finns för alla som vill använda sig av den för att försöka förebygga och bekämpa mäns … Läs mer

Läs mer →

Anmäl sexistisk reklam

Har du sett en reklam som du anser vara sexistisk, nedvärderande eller på något sätt är diskriminerande för kvinnor? Vi på kvinnojouren Ellinor arbetar för att skapa debatt kring könsstereotyper och sexualisering av kvinnor i reklam. Därför anmäler vi reklam som kan uppfattas som könsdiskriminerande. Könsdiskrinminerande reklam är till exempel: –          Reklam som framställer kvinnor eller män som rena sexobjekt och som kan anses kränkande (sexistisk reklam). –          Reklam som konserverar en otidsenlig syn på könsrollerna och som framställer kvinnor eller män på ett nedvärderande sätt (schabloniserande reklam). –          Reklam som på något annat nedvärderande sätt är uppenbart könsdiskriminerande för … Läs mer

Läs mer →

Diskussionskväll om pornografi

Den 25 november FN dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor bjöd Kvinnojouren Ellinor och Tjejjouren Beata in de politiska ungdomsförbunden i Linköping till en diskussionskväll om pornografi. Representanter från ungdomsförbunden för C, Fp, S, Mp och Kd deltog i diskussionen tillsammans med Kvinno-och tjejjourens medlemmar. -Syftet var att lyfta frågan för att medvetandegöra problematiken med den lätt tillgängliga pornografin där kvinnor ofta kränks, nedvärderas eller skadas i sexuellt syfte säger Marie Pettersson, socionom och anställd på Kvinnojouren. Frågeställningar som diskuterades var ”Vad förmedlar pornografin? Hur kan vi från olika perspektiv och organisationer arbeta med frågan?” -Vi var alla överens om att vi … Läs mer

Läs mer →