Inför valet 9 september

Den 9 september är det Riksdagsval. Detta kan få stor betydelse för jourernas fortsatta arbete och existens, redan idag ser vi förändringar i och med att fler och fler vinstdrivande företag öppnar skyddade boenden för kvinnor och barn som blir utsatta för våld. På grund av det hotas en del kvinnojourer ekonomiskt och tvingas stänga sina skyddade boenden.  Jourernas överlevnad hänger på statligt och kommunalt stöd. Vi anser att det borde vara en självklarhet att all erfarenhet och kunskap som finns inom jourrörelsen bevaras och värderas högt. Vi står helt bakom de politiska krav vår riksorganisation, ROKS, ställer inför valet. (se nedan)