Kommer alla ungdomar tillbaka till skolan i höst?

Om någon vecka är det dags för sommarlov, något de allra flesta barn och ungdomar ser fram emot. Att åka till något badställe, cykla i linne och shorts under solens värmande strålar, vara ute med kompisar på sena ljusa sommarkvällar, kanske uppleva en sommarflirt. Detta är saker som de flesta av oss tar för givet. Men det finns grupper, framför allt gruppen tonårstjejer som lever i en hederskontext, där dessa aktiviteter inte är möjliga.

Våld i hederns namn förekommer i samhällen eller grupper med starkt patriarkala familjesystem och gruppcentrerat skamtänkande. Kontroll över kvinnors sexualitet är centralt. Sommarlovet är en tid då många av dessa tjejer utsätts för påtryckningar, tvång, hot och våld från sina familjer. Kanske finns en utlandssemester inbokad där planen är att hon ska giftas bort, kanske finns det risk att hon blir könsstympad, kanske kommer hon nekas resa tillbaka till Sverige ifall hon vägrar det planerade giftermålet.

Vi på Kvinno- och Tjejjouren möter tjejer/kvinnor som berättar om oerhörd utsatthet och starka begränsningar i livet. Vi vet hur viktigt det är med starkt stöd från samhället för att en kvinna/tjej i en hederskontext ska kunna bryta sig loss ur det våld hon utsätts för.

Vi träffar oftast kvinnor i vuxen ålder, det vill säga över 18 år. Vi får höra berättelser om arrangerade äktenskap för såväl unga som äldre kvinnor. Ibland är tvånget föregånget av hot och våld, ibland med bara vetskapen om att hon inte har någon egen valmöjlighet när det gäller sin framtida partner. Vi får även höra om hur kvinnan reser utomlands med sin familj, utan möjligheten att själv välja när hon vill åka hem, där ett accepterande av en förlovning eller giftermål blir hennes biljett tillbaka till Sverige. Det finns en enorm press på att gifta sig med en landsman/släkting för att hjälpa någon till en möjlighet att komma till Sverige. Ibland är pengar inblandade. Här finns all anledning för Skatteverket att granska dessa snabba anknytningar närmare. Var alla parter över 18 år när äktenskapet ingicks? Har giftermålet ingåtts med bådas fria vilja, eller finns det påtryckningar med i bilden?

Juno Blom, utvecklingsledare i det nationella stödteamet för hedersrelaterat våld i Östergötland har tidigare uttryckt i en artikel i Corren att det som avgör samhällets förmåga att hantera hedersrelaterat våld är om det finns politiker och chefer som kan ta ansvar, samt att vi måste skapa strukturer och system för att hantera detta. Hedersrelaterat våld försvinner inte av sig själv, aktiva åtgärder krävs.

Vi instämmer helt och fullt i detta och vill med denna artikel uppmärksamma alla vuxna som möter barn och ungdomar på skolor, fritidsgårdar och dagis att vara uppmärksamma och agera direkt om man misstänker att någon kommer utsättas för könsstympning, tvångsgifte eller på annat sätt far illa. Vem håller koll på om alla elever kommer tillbaka till skolan i höst och vem och hur ska man agera ifall elever saknas? Skolan bör ge klara signaler om att de bekämpar alla former av förtryck och att hedersrelaterat våld är en form av förtryck/våld. Att hantera ärenden efter vanliga skolrutiner som exempelvis en tidig kontakt med föräldrarna kan i vissa fall skada den enskilda eleven om denne lever i en hederskultur. Rektorer/chefer, stötta er personal och se till att handlingsplaner finns. Politiker, ha mod att lyfta frågan, se till att prioritera resurser så personal och ledning får kunskaper att bemöta och motverka problemen. Se även till att den lagstiftning som redan finns efterföljs, så vi kan få stopp på övergrepp på barn och unga i hederns namn.

Kvinno- och Tjejjouren i Linköping