Våld mot kvinnor är en fråga för alla

Denna artikel publicerades på debatt i Corren 25 november 2016.

 

Den 25 november är FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor och tjejer. Våldet mot kvinnor är inte en isolerad fråga utan angår hela samhället. Våldets omfattning är stor, flera nationella och internationella forskningsrapporter har oberoende av varandra kommit fram till att drygt 40 procent av världens kvinnor och tjejer någon gång under sitt liv utsätts för mäns våld eller hot om våld. Våld mot kvinnor, tjejer och barn är den yttersta formen av ett ojämställt samhälle. Vi arbetar för att kvinnor och barn ska få leva ett liv fritt från våld, ett liv utan hot, ett liv utan rädsla. Det kan inte vara för mycket begärt!

Vi träffar:

– Kvinnan som blir kontrollerad och slagen av sin partner.

– Barnen som gömmer sig i garderoben medan pappa slår och hotar deras mamma.

– Tjejen som varje dag får höra att hon är en hora när hon går i skolan.

– Mamman som måste skydda sin dotter från sina släktingar för att inte även hon ska könsstympas

– Kvinnan som inte har tillgång till en egen ekonomi och har enorma skulder då hennes man tagit lån i hennes namn.

– Den unga kvinnan vars familj och släkt tvingat in henne i ett tvångsäktenskap där hon blir våldtagen av sin så kallade man varje dag

Vi träffar dessa kvinnor, tjejer och barn inom ramen för vårt arbete på Kvinno- och tjejjouren. Men du träffar dem också! Det syns inte utanpå vem som bär vilket levnadsöde, vem som är våldsutsatt. Konsekvenserna av våldet är massiva, både på det individuella planet och på samhällsnivå. Det fjärde jämställdhetspolitiska målet är att mäns våld mot kvinnor ska upphöra, det är dags att infria det nu. Det är dags att vi alla säger ifrån. Det räcker nu! Alla har rätt till ett liv fritt från våld. Alla kan göra något – tillsammans kan vi gör än mer!

 

Kvinno- och tjejjouren i Linköping