FN´s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor.

Kvinno– och Tjejjouren uppmärksammade i samband med den dagen,  alla de kvinnor och barn som har sökt stöd hos oss under året och därmed velat förändra sin situation av våld och förtryck. Vi skrev också en artikel som du kan läsa nedan, som publicerades på debattsidan i Corren.

På Kvinno- och Tjejjouren möter vi kvinnor och barn som blir utsatta för mäns våld. Våldet visar sig på flera sätt, det psykiska våldet är det mest förekommande, kvinnor berättar om hur de i ord ständigt blir nervärderade, kränkta och utsatta för hot. Det fysiska våldet är allt från hårdhänthet, till knuffar, slag och sparkar. Det sexuella våldet är det mest integritetskränkande och skam- och skuldbeläggande, och mycket svårt för många att prata om. Materiellt våld är då kvinnan får ägodelar, kläder och annat hon är fäst vid förstörda, våld mot husdjur förekommer också. Det ekonomiska våldet är ytterligare ett sätt att begränsa någons rörelsefrihet. Genom att ta ett lån eller köpa saker i kvinnans namn, kan mannen utöva makt. Alla vet att utan pengar har du inte så stor rörelsefrihet, med en betalningsanmärkning har du inga chanser till att hitta ett eget boende.

FN:s deklaration om avskaffandet av våld mot kvinnor slår fast att mäns våld mot kvinnor är en av de avgörande mekanismer som upprätthåller ojämställdhet. Ojämställdhet och våld hänger ihop och föder varandra. Att mäns våld mot kvinnor ska upphöra är även ett av regeringens fyra jämställdhetspolitiska mål som regeringen har slagit fast. Utövande av våld är en brottslig handling och en viktig folkhälsofråga eftersom våldet är utbrett och får stora konsekvenser psykiskt och fysiskt för de kvinnor och barn som blir utsatta. Samhället behöver ha ett aktivt jämställdhetsarbete på alla plan som genomsyrar hela samhället. Vi behöver visa att våld mot kvinnor inte är accepterat i Sverige. Vi har tydliga lagar och regler för brottsliga handlingar och då krävs också intresse och resurser för att klara upp dessa brott. När brotten inte resulterar i konsekvenser så är lagen verkningslös.

Hitintills i år har 175 kvinnor sökt stöd hos oss utifrån våldsutsatthet. 21 kvinnor och 20 barn har bott i våra hemliga boenden. Vi har genomfört ca 500 antal stödsamtal på vår samtalsmottagning. 166 stödsökande unga tjejer har hört av sig till Tjejouren. Vi gör skillnad!