Tydligare feministiskt integrationsarbete behövs

Mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck är ett stort problem i samhället. Ett nu ökande problem är hederskulturen med den kontroll, tvång och våld som sker mot framförallt unga tjejer i Sverige. Det innebär ett bakslag i svenskt jämställdhetsarbete. Hederskulturen är kopplad till normer om kvinnlig oskuld och används för att styra flickors och kvinnors sexualitet. Flickor och kvinnor begränsas i sitt handlingsutrymme och pojkar och män fostras till att kontrollera sina systrar och fruar. För vissa är tillgången till utbildning, arbete, inflytande och delaktighet starkt begränsad. Flera är utsatta för psykiskt och fysiskt våld och några av dem möter vi.

Kalla faktas program den 5/10 tar upp oskuldskontroller inom svensk sjukvård. Programmet visar hur vissa läkare i Sverige ägnar tid och skattemedel till att undersöka unga tjejer och utfärdar därefter påhittade oskuldsintyg. I programmet görs dessa oskuldskontroller efter släktingars krav och till och med mot tjejernas egen vilja. Detta blir ytterligare ett övergrepp mot den tjej som är utsatt och upprätthåller samtidigt myten om mödomshinnan. Svensk sjukvård ska inte ägna sig åt att kontrollera unga tjejer och upprätthålla gamla myter som enbart är till för att begränsa kvinnors livsutrymme.

Ungdomsstyrelsen gjorde 2009 en undersökning där cirka 70 000 ungdomar i åldern 16–25 år i Sverige upplevde att de inte fritt kan välja vem de ska gifta sig med. Många, främst tjejer, upplevde stark oro kring att inte själva kunna välja partner. I de fall möjligheterna till utbildning, inflytande och fritid är starkt begränsade påverkar detta ungdomarnas hela livssituation och framtid.

Vi på Kvinnojouren och Tjejjouren ser en alarmerande utveckling för kvinnors och unga tjejers hälsa och vill därför att samhället tar ett tydligare ansvar och aktivt arbetar mot denna utveckling som innebär kontroll, begränsningar, våld och förtryck i unga tjejers och kvinnors liv.  (Debattartikel publicerad  i Corren 13/10-2015)

Nedan följer några förslag på åtgärder:

I Linköpings kommun skulle man återuppta arbetet med ”Det handlar om kärlek”, som är ett samverkansarbete mellan många olika aktörer i samhället som kommer i kontakt med ungdomar – syftet är att motverka hedersrelaterat våld och förtryck. Samt att unga ska få kännedom om olika vägar till stöd och skydd.

Att skolor som möter hedersrelaterat våld och förtryck aktivt tar del av och arbetar med de stödmaterial som Länsstyrelsen i Östergötland tagit fram. För att medvetandegöra för barn att de har rätt att bestämma över sitt eget liv och sin egen kropp.

Inför tydligare jämställt integrationsarbete på Samhällsorienteringen för nyanlända. Vuxna bör ges en möjlighet att fundera och diskutera kring, hur jämställt de levt i sina tidigare länder och hur det påverkar dem att komma till Sverige och följa lagstiftningen.

På samma sätt kan man införa tydligare jämställdhetsfokus även inom Sfi, där elever från olika kulturer och religioner kan diskutera och skriva  o om jämställdhet. Hur de påverkas av svenska lagar och regler som genomsyras av en jämställdhetstanke.