Statistik 2014

215 kvinnor har under året sökt olika typer av stöd hos oss och vi har utfört ca 2000 stödåtgärder. En stödåtgärd kan vara ett samtal, följa med till socialkontor eller andra myndigheter, vara stöd i rättegång, hjälp med andra praktiska uppgifter. Vi har haft 409 samtalsbesök där vi genomfört samtal som kan vara akuta, krissamtal, stödsamtal eller bearbetande samtal.

24 kvinnor  och 16 barn har bott i vårt hemliga boende.

Ca 380 personer har tagit del av våra föreläsningar och informationer under 22 tillfällen.

Tjejjouren har haft kontakt med ytterligare 240 tjejer  via chatt eller telefon och utförde total 585 stödåtgärder, vilket är en fördubbling av antalet stödsökande jämfört med tidigare år.

Jouren hade 82 medlemmar vid årskiftet 2013/2014. Under året var ca 30 kvinnor aktiva i det ideella tjejjours och kvinnojoursarbetet.