Hyresvärdar kan förebygga våld

Det finns många sätt att förebygga våld. Inför den 8:e mars ville vi uppmärksamma Initiativet Huskurage. Vi på kvinnojouren hoppas att så många hyresvärdar och bostadsrättsföreningar som möjligt ska vilja använda sig av policyn som ett steg i att förebygga våld. Initiativet Huskurage är ett initiativ framtaget av kriminologen och genusvetaren Nina Rung och Peter Svensson som arbetar med våldsprevention och civilkurage. Kvinno- och Tjejjouren vill här med uppmärksamma initiativet och påminna alla hyresvärdar och bostadsrättsföreningar samt om att denna policy är framtagen och finns för alla som vill använda sig av den för att försöka förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Detta har vi gjort genom att sända information om Huskurage, med uppmaningen att använda sig av den, till ovanstående aktörer i Linköpings kommun med omnejd.

Huskurage är en lättanvänd policy som handlar om att grannar visar medmänsklighet mot varandra. Policyn går ut på att man vid oro, för våld:

  1. Ringer på hos sin granne och hör efter hur allt är
  2. Vid behov tar hjälp av annan granne, bovärd eller hyresvärd för städ och hjälp
  3. Ringer polisen (vid situationer som upplevs akuta eller hotfulla)

Läs gärna mer på huskurage.se