Diskussionskväll om pornografi

Den 25 november FN dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor bjöd Kvinnojouren Ellinor och Tjejjouren Beata in de politiska ungdomsförbunden i Linköping till en diskussionskväll om pornografi.

Representanter från ungdomsförbunden för C, Fp, S, Mp och Kd deltog i diskussionen tillsammans med Kvinno-och tjejjourens medlemmar. -Syftet var att lyfta frågan för att medvetandegöra problematiken med den lätt tillgängliga pornografin där kvinnor ofta kränks, nedvärderas eller skadas i sexuellt syfte säger Marie Pettersson, socionom och anställd på Kvinnojouren. Frågeställningar som diskuterades var ”Vad förmedlar pornografin? Hur kan vi från olika perspektiv och organisationer arbeta med frågan?”

-Vi var alla överens om att vi behöver arbeta med att medvetandegöra vad pornografin står för, för att på så sätt minska efterfrågan på kvinnoförnedrande porr.

Det är viktigt att sexualundervisningen i skolan förändras så att ungdomar får lära sig att diskutera sexualitet och pornografi på ett sakligt sätt men också får möjlighet att prata relationer, kärlek och lära sig om sex utan pornografins språk. Flera av ombuden lyfte även fram att vi behöver arbeta med jämställdhet i stort för att ifrågasätta normer och könsroller säger, Marie.

Representant från Moderata Ungdomsförbundet samt Ung Vänster var inbjudna men förhindrad att delta.

Marie Pettersson Kvinno- och Tjejjouren i Linköping

Elvira Wibäck KDU

Evelina Alsén Mp

Lisa Nåbo SSU Östergötland

Frida Bergstrand C